MASZESZ

Együttműködéseink

Nagy nyitottsággal és fáradhatatlan kitartással dolgozunk a szakmai együttműködéseink elmélyítésén a különböző ágazati érdekképviseleti szervezetekkel, illetve igyekszünk az ágazat legtöbb szereplője között kommunikációs hidat képezni és a közös megértés irányába terelni a feleket.

 

Hiszünk abban, hogy amilyen feladatra a MaSzeSz vállalkozik, nem csak illeszkedik a Szervezet közel húszéves működéséhez, de újraértelmezve a szakmai érdekképviseletet, a települési vízgazdálkodásban érintett minden szereplőnek (ellátási felelősök, közmű tulajdonosok, szolgáltatók, tervezők, gyártók, kivitelezők, a szakember utánpótlás és fejlesztés letéteményesei, szakhatóságok) érdemi részvételt biztosít a Szövetség mindennapi működésében.

 

Szakmai együttműködések

 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
 • Magyar Önkormányzatok Szövetsége
 • Magyar Mérnöki Kamara
 • Magyar Hidrológiai Társaság
 • Magyar Víziközmű Szövetség
 • Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
 • Magyar Szabványügyi Testület
 • Magyar Vízipari Klaszter

 

Nemzetközi kapcsolatok

 • European Water Association
 • Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
  Vietnam Water Supply and Sewerage Association

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói