MASZESZ

Online kurzusok

A MaSzeSz Okos vízvezetékhálózatok lehetőségei és előnyei című webináriumán előadóink bemutaják, hogy milyen lehetőségek rejlenek a témában, milyen elemekből állnak össze az okos hálózatok, miért érdemes az IoT eszközökkel, smart elemekkel kiépíteni egy okos rendszert, valamint, hogy kik a témában élen járó cégek.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) három részből álló on-line előadássorozatának harmadik eleme a csapadékvíz témakörének alapjaihoz nyúl vissza és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét megoldási lehetőségeket.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) három részből álló on-line előadássorozatának második eleme az ivóvíz témakörének alapjaihoz nyúl vissza és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét megoldási lehetőségeket.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) három részből álló on-line előadássorozatának első eleme a szennyvíztisztítás alapjaihoz nyúl vissza és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét megoldási lehetőségeket.

A szakma, a szakigazgatás és ma már a társadalom és a kormányzat is tudja, hogy „A fenntartható vízgazdálkodás területén ma már nem elvi döntéseket kell meghoznunk, feladatunk az, hogy a közös cél eléréséhez szükséges lépésekről, a végrehajtás módjáról, időtávjáról, a finanszírozás feltételeiről beszéljünk - mondta Áder János köztársasági elnök december 2-án a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), és partnerei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az EXIM társszervezői közreműködésével megtartott Országos Vízérték és Digitális Vízgazdálkodás konferenciáján.

A digitális forradalom szilárdan beágyazódott mindennapjainkba kezdve attól, hogy miként lépünk kapcsolatba egymással, egészen a gazdálkodáson át, a pénzügyeink intézéséig. A digitális forradalom hatása a települési vízgazdálkodásra is egyre jelentősebb.

Munkánk során kiemelten fontos a komplex megközelítés, hogy a napjainkban jellemző, összetett, műszaki, gazdasági, környezeti problémákra optimális megoldásokat találjunk és így a ma tervezett, épített infrastruktúrák alapvető szolgáltatásait a következő generációk számára is legalább a jelenlegi szinten tudjuk biztosítani.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói