MASZESZ

2023 évi Tudásátadás Program

A MASZESZ folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy a szakmát segítse, és a vízügyi tudástranszfert minél hatékonyabbá tegye, amiben támogatói, különösen az éves tudásátadás támogató segítik. Így lehetőségünk van 2023-as előadásainkon kísérleti jelleggel INGYENES online részvételi lehetőséget biztosítani a résztvevőknek. Szeretnénk így, még több vízügyi szakember számára naprakész tudnivalókat közvetíteni, és hirdetőinknek is szélesebb szakmai közönség elérését lehetővé tenni. Az idei évben a Hírcsatorna és a Tudástranszfer program összehangolásával a két különböző formátumból fakadó előnyöket is ki fogjuk használni. Tehát az alábbi tematikának megfelelően fognak a Hírcsatorna címek, fő témák is alakulni.

 

2023-ban mintegy 12 alkalom során négy téma köré csoportosítva hirdetjük meg programunkat az alábbi terv szerint, ugyanakkor azokat mindig az aktualitásokhoz igazodva szervezzük meg, továbá témakörönként egy jelenléti rendezvényt is tervezünk, ahol lehetőség nyílik személyes networkingre is.:

 

1. témakör: A települési vízgazdálkodás aktuális kihívásai

1.    témakör A települési vízgazdálkodás aktuális kihívásai

Mindig a legforróbb, legaktuálisabb témákból választunk:
hőmérséklet és csapadék eloszlás okozta hatások, vízbázisok védelme urbanizáció-agglomerációs kapacitás kérdések, másodlagos-kritikusnyersanyag kérdések, fogyó készletek, szűkösség és vízminőség, fogyó víz készletek, önkormányzati feladatok, stb.

Tervezett webináriumok:

 • -   Önkormányzati feladatok újra értelmezésé a települési vízgazdálkodás területén
 • -   ITVT (Intergrált Települési Vízgazdálkodási Terv) tovább tervezés
 • -   Agglomerációk fenntarthatósága – urbanizációs irányok

2.    témakör: Az ellátási/üzemeltetési biztonság kérdései

 

2. témakör: Az ellátási/üzemeltetési biztonság kérdései

Szolgáltatás biztonság és üzemeltetés hatékonyság. Anyag és energia szükséglet, HR kapacitás, beszállítói láncok, ágazati infrastruktúra kitettsége, kritikus pontok (szűk keresztmetszetek) azonosítása és kijelölése és a költségelemzés, tervezés kérdései.

Tervezett webináriumok:

 • -   Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyag és energiaellátás
 •           -finanszírozás
 •           -beszállítói láncok sérülékenysége és kockázatai az ágazatban,
 •           -jó gyakorlatok
 • -   Szűkösség vagy bőség? – a fogyó vízkészletek okozta kihívások

az aszály és a biztonságos vízellátás kapcsolatának bemutatása, és az erre adott üzemeltetői válaszok.

-   A vizek újhasználata

2022. augusztus 8-án az Európai Bizottság közzétette az „Iránymutatások a víz újrafelhasználására vonatkozó minimum követelményekről szóló 2020/741 rendelet alkalmazásához” közleményét. A víz újra felhasználásáról szóló, 2023. június 26-tól alkalmazandó 2020/741 rendelet egységes vízminőségi minimumkövetelményeket határoz meg a kezelt települési szennyvíz mezőgazdasági öntözésben történő biztonságos újra felhasználására.

 • -   DCC elemzés

A Dinamikus Költségelemzés (DCC) módszere, a változatelemzés hazánkban új módszertani megközelítésével biztosítja a legkisebb összköltséggel járó műszaki megoldások kiválasztását a víziközmű-fejlesztések előkészítése során és illeszkedik az EU pályázati rendszerbe is. A tervezési folyamatot jelenleg domináló, rövidtávú pénzügyi szemlélet helyett, a költséghatékonyság és a fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését támogatja.

3.    témakör: Energiahatékonyság, a szennyvíztelep mint erőmű.

 

3. témakör: Energiahatékonyság, a szennyvíztelep mint erőmű

veszteségcsökkentés, alternatív energiák alkalmazásának lehetőségei, ágazati összefüggések vizsgálata energiagazdálkodás oldalról (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, „virtuális erőmű”, VÁRA, körforgásos gazdaság), digitalizáció

Tervezett webináriumok:

 • -   Víz és szennyvíztisztító telepek energetikai fenntarthatósága, különös tekintettel a megnövekedett energiaköltségekre" 
 • -   A szennyvíziszap, mint új energiaforrás
  •           -Szennyvíz kezelés energiamérlege
  •           -Alternatív energia termelő megoldások az ágazatban
 • -   Energiahatékonyság a gyakorlatban (az elmúlt évek energiahatékonysági beruházásainak és eredményeinek áttekintése, VÁRA pályázatok)

4.    témakör: Alaptudás szinten tartása - oktatás

 

4. témakör: Alaptudás szinten tartása - oktatás

Tervezett webináriumok

 • -   Szennyvíz
 • -   Ivóvízről
 • -   Csapadékvíz

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói