MASZESZ

Online kurzusok

A MaSzeSz 2023. május 11-re szervezi a ÁTALAKULÓ SZABÁLYOZÁS, MEGÚJULT KIHÍVÁSOK témacsoport első webináriumát, melynek címe:

Felkészülés a települési szennyvíz kezelésére vonatkozó 91/271/EGK irányelv változásaira

Az előadások a zöld megállapodásról, karbonsemlegességről, körforgásos gazdaságról, energiahatékonyságról és digitalizációról szólnak.

 

Bár az 1991 évi, települési szennyvíz-kezeléséről szóló irányelv (UWWTD) hatékonyan hozzájárult a települések okozta környezet-terhelés csökkentéséhez, szabályozórendszerét napjainkban már újra kellett gondolni, a mai kihívások, a zöld megállapodás és digitalizáció szellemében. A jól megtervezett irányelvnek fel kell ölelnie a körkörös gazdaságot, az ágazatnak 2050-re el kell érnie a karbon-semlegességet, digitalizálnia kell a vízgazdálkodást és új technológiákat kell integrálnia.

 

-Hogyan készüljünk fel az irányelvhez kapcsolódó feladatokra?

-Mikor és hogyan épül be jogrendszerünkbe?

-A szennyvíztelepek átalakulnak anyag és energiakezelő telepekké?

-Milyen forrásokra támaszkodhatunk az átállás során?

 

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a MASZESZ május 11-i webináriuma.

 

Dátum: 

2023. május 11. (csütörtök),
9.00-12:00 óra

 

Részvétel:

A webináriumi részvétel regisztrációhoz kötött,

-MASZESZ tagoknak ingyenes

-nem MASZESZ tagoknak 5.000 Ft+ÁFA

 

Jelentkezés ide kattinva:

MaSzeSz tagoknak

 

Nem MaSzeSz tagoknak

 

A program a mellékletből letölthelthető.

 

Tisztelt Érdeklődők, tisztelt Önkormányzatok!

 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségi tagságot. 

Szövetségünk rendkívül kedvező feltételekkel, jelképes összegért (pl 10.000 fő alatti települések számára jelenleg 10.000FT/év) kínál tagságot az érdeklődő önkormányzatok, szervezetek, intézmények számára. Szakmai és érdekképviseleti hátterünkkel ugyanakkor hatékonyan tudjuk segíteni tagságunkat a települési vízgazdálkodás területén. Erre példa jelen webináriumunk is, mely tagjaink számára ingyenesen érhető el.

Tagsági jelentkezéssel kapcsolatos részleteket honlapunkon találnak a Tagság menüpont alatt.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség idei 1. webináriuma, március 28-án a következő témákról szólt:

 

 webin3

 

A szivattyúzás általános kérdései, a termékfejlesztés irányai

-Szivattyúk működése és a teljesítményüket

 leíró főbb paraméterek

-szivattyúk soros/párhuzamos kapcsolása, zárt/nyitott szivattyús rendszerek

-NPSH és kavitáció, szívómagasság meghatározása

-Szivattyúk munkapontjának változtatása

-Fordulatszám szabályozás, korlátok, illetve hatása a szivattyú paramétereire

-Üzemelő szivattyúk munkapont meghatározása méréssel

-Szivattyú fejlesztések iránya


Szennyvíz aprítással a dugulásmentes átemelőkért

- Toalett = szemeteskuka? NEM!!!
- Mit okoz a háztartási hulladék a hálózaton? És mit tudunk tenni ellene?

Iszap víztelenítés – miért?

- Miért víztelenítsük az iszapot még kis telepek esetén is inkább helyben?
- Milyen víztelenítő berendezést válasszunk ezekre a helyekre?

 

 webin2

 

A rendezvény megtekinthető az alábbi linken.

 

 

webin1

 

A webinárium támogatója:

Wapp.JPG

A MaSzeSz éves működési támogatója:

HWP_logo.jpg

A MASZESZ folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy a szakmát segítse, és a vízügyi tudástranszfert minél hatékonyabbá tegye, amiben támogatói, különösen az éves tudásátadás támogató segítik. Így lehetőségünk van 2023-as előadásainkon kísérleti jelleggel INGYENES online részvételi lehetőséget biztosítani a résztvevőknek. Szeretnénk így, még több vízügyi szakember számára naprakész tudnivalókat közvetíteni, és hirdetőinknek is szélesebb szakmai közönség elérését lehetővé tenni. Az idei évben a Hírcsatorna és a Tudástranszfer program összehangolásával a két különböző formátumból fakadó előnyöket is ki fogjuk használni. Tehát az alábbi tematikának megfelelően fognak a Hírcsatorna címek, fő témák is alakulni.

 

2023-ban mintegy 12 alkalom során négy téma köré csoportosítva hirdetjük meg programunkat az alábbi terv szerint, ugyanakkor azokat mindig az aktualitásokhoz igazodva szervezzük meg, továbá témakörönként egy jelenléti rendezvényt is tervezünk, ahol lehetőség nyílik személyes networkingre is.:

 

1. témakör: A települési vízgazdálkodás aktuális kihívásai

1.    témakör A települési vízgazdálkodás aktuális kihívásai

Mindig a legforróbb, legaktuálisabb témákból választunk:
hőmérséklet és csapadék eloszlás okozta hatások, vízbázisok védelme urbanizáció-agglomerációs kapacitás kérdések, másodlagos-kritikusnyersanyag kérdések, fogyó készletek, szűkösség és vízminőség, fogyó víz készletek, önkormányzati feladatok, stb.

Tervezett webináriumok:

 • -   Önkormányzati feladatok újra értelmezésé a települési vízgazdálkodás területén
 • -   ITVT (Intergrált Települési Vízgazdálkodási Terv) tovább tervezés
 • -   Agglomerációk fenntarthatósága – urbanizációs irányok

2.    témakör: Az ellátási/üzemeltetési biztonság kérdései

 

2. témakör: Az ellátási/üzemeltetési biztonság kérdései

Szolgáltatás biztonság és üzemeltetés hatékonyság. Anyag és energia szükséglet, HR kapacitás, beszállítói láncok, ágazati infrastruktúra kitettsége, kritikus pontok (szűk keresztmetszetek) azonosítása és kijelölése és a költségelemzés, tervezés kérdései.

Tervezett webináriumok:

 • -   Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyag és energiaellátás
 •           -finanszírozás
 •           -beszállítói láncok sérülékenysége és kockázatai az ágazatban,
 •           -jó gyakorlatok
 • -   Szűkösség vagy bőség? – a fogyó vízkészletek okozta kihívások

az aszály és a biztonságos vízellátás kapcsolatának bemutatása, és az erre adott üzemeltetői válaszok.

-   A vizek újhasználata

2022. augusztus 8-án az Európai Bizottság közzétette az „Iránymutatások a víz újrafelhasználására vonatkozó minimum követelményekről szóló 2020/741 rendelet alkalmazásához” közleményét. A víz újra felhasználásáról szóló, 2023. június 26-tól alkalmazandó 2020/741 rendelet egységes vízminőségi minimumkövetelményeket határoz meg a kezelt települési szennyvíz mezőgazdasági öntözésben történő biztonságos újra felhasználására.

 • -   DCC elemzés

A Dinamikus Költségelemzés (DCC) módszere, a változatelemzés hazánkban új módszertani megközelítésével biztosítja a legkisebb összköltséggel járó műszaki megoldások kiválasztását a víziközmű-fejlesztések előkészítése során és illeszkedik az EU pályázati rendszerbe is. A tervezési folyamatot jelenleg domináló, rövidtávú pénzügyi szemlélet helyett, a költséghatékonyság és a fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését támogatja.

3.    témakör: Energiahatékonyság, a szennyvíztelep mint erőmű.

 

3. témakör: Energiahatékonyság, a szennyvíztelep mint erőmű

veszteségcsökkentés, alternatív energiák alkalmazásának lehetőségei, ágazati összefüggések vizsgálata energiagazdálkodás oldalról (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, „virtuális erőmű”, VÁRA, körforgásos gazdaság), digitalizáció

Tervezett webináriumok:

 • -   Víz és szennyvíztisztító telepek energetikai fenntarthatósága, különös tekintettel a megnövekedett energiaköltségekre" 
 • -   A szennyvíziszap, mint új energiaforrás
  •           -Szennyvíz kezelés energiamérlege
  •           -Alternatív energia termelő megoldások az ágazatban
 • -   Energiahatékonyság a gyakorlatban (az elmúlt évek energiahatékonysági beruházásainak és eredményeinek áttekintése, VÁRA pályázatok)

4.    témakör: Alaptudás szinten tartása - oktatás

 

4. témakör: Alaptudás szinten tartása - oktatás

Tervezett webináriumok

 • -   Szennyvíz
 • -   Ivóvízről
 • -   Csapadékvíz

A jelenlegi településfejlesztési eszközökben a víz szétaprózottan van jelen, sok az átfedés, ellentmondás az ágazati stratégiákkal és programokkal. Eközben a települések 2/3 részében probléma a vízhiány, vagy többlet. A településfejlesztés és a víz okos összehangolásával, az ITVT szükségességével tehát mindenki egyetért.

 

A MASZESZ, az OVF és a Magyar Mérnöki Kamara ígéretet tett, hogy közös ajánlást készít a tervekkel kapcsolatos tartalmi és formai követelmények vonatkozásában, valamit áttekinti a pályázati és jogszabályi környezetet. Az elvégzett munka eredményeként kerül megrendezése a december 8. webinárium, mely hatalmas sikert aratott. Közel 150 on-line hallgató jelenlétében folytak az érdekes és informatív előadások. A kérdések folyamatosan érkeztek, melyek nagyrészét az előadók már az előadás alatt megválaszolták írásban vagy szóban.

 

A felvételt az alábbi linken tekintheti meg. 

https://vimeo.com/779244294

 

A PROGRAM a mellékletből letölthető.

 

A rendezvényt támogatta a 

 

FŐMTERV.jpg

A Szennyvízkezelésnél kevés energiaigényesebb terület van,

miközben maga a szennyvíz is rengeteg hasznosítható energiát hordoz.

 

Erre az érdekes kettősségre fűztük fel ezt az izgalmas webinárium alkalmat.

-energiamegtakarítás

-energiahasznosítás

 

Dátum:

2022. november 3.,
9.00-12:00 óra

 

ÚJ Helyszín:

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

 

Részvétel

A hybrid webinárium ingyenes,
de a személyes, illetve on-line részvétel
regisztrációhoz kötött.

 

A hybrid webinárium a rendezvényt követően on-line megtekinthető:

https://vimeo.com/771910289

 

A PROGRAM a mellékletből letölthető.

 

A rendezvényt támogatja a 

 

 Wilo_logó_CMYK.jpg

 

FŐMTERV.jpg

resztvevok3.3.png

Az eseményen a következő témákat jártuk körbe:

Milyen megtakarítási lehetőségek rejlenek az ivóvízelőállítás/szállítás rendszerében?

Hol tudunk faragni egyébként is magas költségeinkből?

 

2022. október 13-án Szentendrén, a Hawle székházban tartottuk ingyenes hibrid webináriumunkat. 

 

Részvétel szokásosan ingyenes volt,
de a személyes, illetve on-line részvétel
regisztrációhoz kötött.

 

A hybrid webinárium a rendezvény itt megtekinthető.

 

A PROGRAM alább letölthető.

 

 

Energia és megtakarítás. Külön-külön ma már szinte nem is lehet ezekről beszélni.

Emelkedő energiaárak, fokozódó energiamegtakarítási előirányzatok. Mindent az energiahatékonyságról az EKR előírásainak fényében.

-elszámolhatóság

-megtakarítás típusok

-audit

 

Dátum

2022. szeptember 21., 9.00-12:00 óra

 

Helyszín

2000 Szentendre
Dobogókői út 5.

 

A részvétel szokásosan ingyenes volt,
de regisztrációhoz kötött.

   

A hybrid webinárium itt megtekinthető.

A PROGRAM alább letölthető.

 

31webin.png

„Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyag és energiaellátás” című webinárium az erőforrásellátás különböző aspektusait vette górcső alá a víz- és csatornahálózat az üzemeltetés biztonsága szempontjából. Tárgyalta a finanszírozási nehézségeket és megoldási lehetőségeket kínált.

 

A világ számos országát érintő egészségügyi vészhelyzet, a háborús szankciók világában nem újdonság, ha az ellátási láncok sérülékenységéről kell beszélnünk. Az alapanyaghiány, az ehhez kapcsolódó áremelkedés mindennapjaink része lett.

 

Az elhangzott előadások: 

 • Csörnyei Géza – Fővárosi Vízművek, üzemeltetési igazgatója előadása a "Szolgáltatási színvonal a beszállítói láncok és a rezsivédelem kereszttüzében" címet viseli.

 • Fábrik Tamás – TRV Zrt, műszaki igazgatója az Üzemeltetéshez kapcsolódó anyag és energiaellátási megoldásokról beszélt.
 • Molnárová Viktória – 2022. Junior Szimpózum nyertese - A biogáz jelenéről és jövőjéről tartott előadást a Dél-Pesti szennyvíztisztító telep gyakorlati példája alapján. A biogázról, mint energiaellátás részéről és annak energiabiztonsági kérdéseiről számolt be.
 • Czipri András és Raáb Gábor – DRV Zrt munkatársai az Új projektek tervezéséről és a megvalósíthatóságukat befolyásoló negatív és pozitív tényezőkről számoltak be.
  TothMolnarova.png
 • A webinárium megtekinthető az alábbi linken.
 •  . 
 • A progam letölthető
 • TothRaab.png

Hogyan változik a világ?

Mik a nemzetközi és hazai trendek?
Fogyasztók biztonsága = beszállítók biztonsága
Hogyan biztosítható az utánpótlás, az ellátás biztonság egyik kritikus eleme?
Mesterséges intelligencia használata a szivárgásvizsgálat területén.

 

„A települési vizgazdálkodás kritikus pontjai” című webinárium feltárja az ellátásbiztonság erős és gyenge pontjait.

Az ellátást egyszerre fenyegetik tervezhető, kiszámítható és kiszámíthatatlan veszélyek. Milyen erőforrásokra támaszkodhatunk ezek kezelésében, és milyen kockázatot jelent maga az erőforrásszűke?

 • Mik a szűkös erőforrások?
 • Milyen lehetőségeink vannak?
 • A webinárium programja alább letölthető.

Az online webinárium itt megtekinthető.

 

A webinárium kiemelt támogatója:

 

 

 


A webinárium témacsoport támogatója:

 

A MaSzeSz 2022. évi működésének támogatója:

 

HWP logo

 

A webinárium megkísérelt segítséget nyújtani az önkormányzatoknak és szolgáltatóknak a szegregált területek vízellátásának biztosításában.

Nemcsak bemutatta a problémákat, hanem műszaki és szolgáltatási megoldásokat is kínált a nehézségek kezelésére.

 

  •  - Vécsei László, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa körképet rajzolt a jelenkori magyarországi helyzetről.
  •  - Szolgáltatók bemutatják, hogy területükön milyen speciális problémákkal szembesülnek, és hogyan próbálják ezeket kezelni.
  •  - Bemutattunk egy magyar innovációt, mely műszaki megoldást adhat a hátrányos területek vízellátására.
  •  .

vécsei.png

Hisszük, hogy webináriumunkkal a hátrányos helyzetű térségekben nemcsak a műszaki, hanem az emberi problémák enyhítését is elősegítjük.

 

A webinárium Programja az alábbiakban letölthető.

 

A webinárium on-line megtekinthető ide kattintva.

 

 GécziÁ.png

 

Szeretnénk még több vízügyi szakember számára naprakész tudnivalókat közvetíteni.

Hirdetőink számára pedig lehetővé tenni a legszélesebb szakmai közönség elérését. Webináriumaink kivételesen hatékony hirdetési lehetőséget biztosítanak releváns termékek, technológiák megismertetésére, ezért ajánljuk kollégáink figyelmébe az alábbi csatolásban szereplő támogatói csomagokat.

 

 

 

A webinárium témacsoport támogatója:

 

vtkinnosystem.png

 

A MaSzeSz 2022. évi működésének támogatója:

 

HWP_logo3.jpg

 MASZESZ 2022. évi, 10 részből álló tudástranszfer programjának második webináriuma, kíváló előadók részvételével, az innováció fontosságáról és a cégek életében betöltött hajtóerejéről szólt. Az innovációs gondolkodás kialakításban, az innováció az ötlettől a megvalósításig való végigvitelében kaptak segítséget a résztvevők.

„A legnagyobb értékünk és feladtunk, hogy a vízre ne problémaként, hanem inspiráló lehetőségként tekintsünk.”

Ifj. Chikán Attila

 

350 regisztráció, 260 résztvevő! Igazi tavaszi sikerként indul a MASZESZ 2022. évi, 10 részből álló tudástranszfer programjának első webináriuma, az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) szerepéről és követelményeiről.

Balatonyi

Balatonyi László, az OVF osztályvezetője, „A települések helye és szerepe a mai magyar vízgazdálkodásban - Az ITV szükségessége és a pályázati források” című előadásában a globális és lokális problémák bemutatásán túl felhívta a figyelmet az integrált vízgazdálkodás szükségességére. A települések 2/3 részében problémát okoz a víz hiánya, vagy többlete, így sürgető a stratégiák okos összehangolás. Az OVF gondozásában az ITVT-re már készültek mintatervek is.

Reich

Reich Gyula,  a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, a  „Települési  tervezés –  a víz szerepe a területfejlesztési és -rendezési tervezésben” című  előadásában rámutatott, hogy a  jelenlegi településfejlesztési eszközökben a víz szétaprózódottan van  jelen, nem használják ki a vízben rejlő lehetőségeket és  az ágazati stratégiákkal és programokkal együtt igen sok átfedés, párhuzamosság található.

Jancso

Jancsó Béla, a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának  Elnöke, „Az ITVT tervezés módszertana, folyamata és a terv tartalmi követelményeicímű előadásában az ITVT tervezési határait, a tervkészítő feladatait, valamint a tervhez felhasználható adóforrásokat mutatta be. Az ITVT egyik kulcskérdését megvizsgálva bemutatta, hogy a településfejlesztés és a vízgazdálkodás hogyan kapcsolódik össze a ITVT keretén belül.

Nagy

Nagy Zsuzsanna, a  DHI Hungary Kft, ügyvezetője az „ITV ütemezése  és helye a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben” című előadásában az ITVT és a Vízgyűjtőgazdálkodási tervek kapcsolódását  mutatta be, külön kitérve a tervezés ütemezésének fontosságára.

A  chat szobában írott vélemények azt  mutatták, hogy az ITVT jelentőségével és szükségességével a konferencia minden résztvevője egyetért, ám alaposan át kell gondolni a pályázati vonatkozásokat, az ITVT és a településrendezési terv kapcsolatát, időbeli ütemezését és finanszírozását. A MASZESZ, az OVF és Magyar Mérnöki Kamara, megköszönve a résztvevők aktív közreműködését, közös ajánlást készít a tervekkel kapcsolatos tartalmi, pályázati és jogszabályi elemekre.

 

A webinárium az alábbi linken visszakövethető:

https://vimeo.com/701206692

 

A 2022 évi webináriumokról itt talál további információkat.

 

A "települési vízgazdálkodás kihívásai"  webinárium témacsoport támogatója:

vtkinnosystem.png

 
A MaSzeSz 2022. évi működésének támogatója:

HWP_logo3.jpg

A települések egyik legfontosabb kritikus infrastruktúrája a víziközmű. Vízérzékeny települések a közművek üzemének optimalizálásával jelentős energiamegtakarítást és vízveszteség csökkentést érhetnek el.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) és a Magyar Hidrológia Társaság (MHT) célja, hogy a szakmagyakorlóknak átadja a legújabb, gyakran talán még hihetetlen ismereteket is! Ezért a MaSzeSz és az MHT közös webinárium keretében mutatja be a körkörös vízgazdálkodás kínálta lehetőségeket!

A víziközmű szektorban működő szolgáltatókat az elmúlt években egyre több üzleti, fogyasztói, üzemeltetői kihívás éri, amik a korábbiaktól eltérően lényegesen gyorsabban jelentek meg, miközben a működésben lévő nyilvánvaló tartalékok eltűntek.

Paradigmaváltás korszakát éljük! Új nézetekkel, fogalmakkal, szakkifejezésekkel találkozunk, feszegetve szakterületük, tudományunk határait. Újra tanuljuk a szakmánkat, értelmezünk új kifejezéseket. Igy ismerkedünk meg a digitális vízgazdálkodással, annak alapelveivel és a jó gyakorlatokkal.

A vízellátásért, a szennyvíz gyűjtésért és kezeléséért felelős víziközmű szolgáltatási szektor állapota válságosra kezd fordulni a fenntarthatóság, a működtethetőség, és a finanszírozás szempontjából.

Fejlesztési projektek életciklusköltség-alapú előkészítése és értékelése
Költséghatékonyság, megfizethetőség, fenntartható finanszírozás szempontjai a fókuszban

Nincs olyan szolgáltató, aki ne küzdene magas vízveszteséggel vagy a le nem számlázható víz okozta gazdasági károkkal.

A globális éghajlatváltozás mára vitathatatlan jelenség. Van, ahol a sok víz, másutt a kevés víz okoz problémát. A városi/települési klíma az épületek, a burkolatok, a növényzet és a sokféle emberi tevékenység miatt speciális feladat elé állítja a tervezőket! Hogyan kell úgy tervezni, hogy megfeleljünk a körkörös gazdaság elvárásainak, alkalmazzuk a digitális technikát és mindemellett figyeljünk a kék-zöld infrastruktúrára is?

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói