MASZESZ

  • 2020. május 27.

Viziközmű infrastruktúra az egészségmegtartás láthatatlan pillére - EU-s kitekintés, hazai állapotok

Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) gazdasági munkacsoportja a víziközmű fejlesztések gazdasági szempontjaival, a fenntartható vízgazdálkodás költségvonzataival, az öregedő vízinfrastruktúra, a költséghatékonyság és a kapcsolódó szolgáltatások költségmegtérülésének alapvető kérdéseivel foglalkozik.

 

Figyelembe véve az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága CIS munkacsoportjának a közelmúltbeli tevékenységét és aktivitását, valamint a víziközmű fejlesztések gazdasági vonatkozásaira fókuszáló következő EWA Gazdasági Munkacsoport szeminárium előkészítéséhez, az EWA EU-szintű kutatást végzett a „Víziközmű vagyonértékelés, vagyongazdálkodás 2020. évi felülvizsgálata” témájában.


A témát érdekesnek és érdemesnek találtuk arra, hogy a nemzetközi konzultációt követően megvitassuk a vízszolgáltatási vagyonkezelés hazai kérdéseit.


Az EWA  felmérés előzetes eredményei alapján, a Gazdasági Munkacsoport megállapításairól a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség május 27-i dátummal ingyenes Webináriumot szervez, Viziközmű infrastruktúra az egészségmegtartás láthatatlan pillére - EU-s kitekintés, hazai állapotok címmel.

 

Kérjük, részvételi szándékát 2020. március 27-én 09.00 óráig a regisztrációs íven legyen kedves jelezze: ITT
Regisztrációja azért is fontos, hogy a nemzetközi online szavazás eredményeivel összevethessük a hazai résztvevők véleményeit és ugyanazokat a kérdéseket elküldhessük Önnek is e-mailen.


A rendezvényről:
Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) EU-szintű kutatásának eredményeit a „Víziközmű vagyonértékelés, vagyongazdálkodás 2020. évi felülvizsgálata” konferencia és széleskörű nemzetközi konzultáció keretében ismertette és vitatta meg.
A kutatás és konzultáció eredményeit érdekesnek és érdemesnek találtuk arra, hogy
• megismertessük a hazai érintettekkel, és
• megvitassuk a vízszolgáltatási vagyonkezelés hazai kérdéseit.

 

A felmérés és a konzultáció keretében felvetett kérdések az alábbiak voltak:
Felmérés/kutatás kérdései:
1. Kinek a tulajdonában van a víziközmű infrastruktúra? (állami, magán, vegyes)
2. Kinek a tulajdonában vannak a víziközmű szolgáltatók? (állami, magán, vegyes)
3. Víziközmű vagyon helyzete? (a szolgáltató társaság tulajdonában, vagy az állam/önkormányzatok közvetlen tulajdonában, vegyesen)
4. Az eszközök értékcsökkenésének alapja? (a beszerzéskori érték, pótlási érték, vegyes,)
5. Az eszközök értékkövetése/korrekciója az infláció figyelembe vételével milyen gyakoriságú? (évente, rendszertelenül, az elmúlt 10 évben nem került erre sor)
6. A hosszú távú inflációs hatás kiigazítása miatt az eszközök újraértékelésének gyakorisága? (évente, rendszertelenül, 3-5 évente rendszeresen)
7. Milyen mértékben kerül beépítésre a díjakban az eszközök értéke (vagy az értékcsökkenés)? (0-20%, 20-50%, >50%)
8. Az eszközök pótlási értékének hozzávetőleges aránya? km/km (<0,5%, 0,5-1%, >1%)
9. A fix (nem fogyasztás alapú) tarifák átlagos aránya a teljes díjban? (0%, 0-30%, >30%)
10. Mekkora a teljes víziközmű szolgáltatás (ivóvíz biztosítás, szennyvízelvezetés) átlagos díja (eur/köbméter)? (1-2, 2-4, >4)
11. A hálózatok rekonstrukciós költségéből mekkora hányad kerül a díjakból, vagy adókból, illetve egyéb transzferekből finanszírozásra? (100% a díjakból, 50-100% a díjakból, <50%)
12. Szakmai becslés: mekkora a teljes költségmegtérülési arány beleértve az eszközmegújítást? (<50%, 50-90%, 90-100%)

 

A Kutatás eredményeinek ismertetését követően, a konzultáció keretében feltett, megvitatott, majd szavazásra bocsájtott kérdések az alábbiak voltak:
1. Reálisan elvárható-e a magántőkétől, hogy helyettesítse a tőkeintenzív infrastruktúra fejlesztésébe történő állami beruházásokat?
2. Melyik a költséghatékonyabb víziközmű vagyon tulajdonlási forma? (szolgáltatói tulajdonlás esetén, közvetlen állami/önkormányzati tulajdonlás esetén)
3. Vagyongazdálkodás szempontjából mit fontosabb tudni? (az eszközök könyv szerinti értékét vagy a pótlási költségét?
4. Növelné-e a lakosság fizetési hajlandóságát a költségmegtérülésről (beleértve a tőkeköltségeket is) szóló átlátható tájékoztatás?
5. Növelné-e az EU tagországokon belüli és közötti átláthatóságot egy közös (EU) útmutató a költségmegtérülés számításáról?

 

A nemzetközi online szavazás eredményeinek ismertetése előtt, ugyanezeket a kérdéseket
• a most megrendezésre kerülő webináriumunk keretében is feltesszük a hazai résztvevőknek, majd
• a válaszok/vélemények ismeretében vetjük azokat össze a nemzetközi eredményekkel.
Bízunk benne, hogy egy tartalmas és izgalmas rendezvényen üdvözölhetjük Önöket!

 

Időpont: 2020. május 27., 11.00 óra

 

A Webináriumhoz a Microsoft Teams alkalmazás segítségével lehet csatlakozni. A Webináriumhoz tartozó link a következő: Join Microsoft Teams Meeting


A webináriumhoz való csatlakozáshoz az esemény időpontjában (május 27-én, 11.00 órakor) klikkeljen a fenti linkre, mely közvetlenül az előadás “szobájába” juttatja (a csatlakozás menetéről részletes lírás a „Microsoft Teams - csatlakozási útmutató” című dokumentumban található, mely letölthető alul a kapcsolódó tartalmak résznél).

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói