MASZESZ

Tájékoztatás víziközmű törvény változásáról

A víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) módosítása 2021.06.13-án életbe lépett. A módosítás lényegi része az önkormányzati tulajdonban levő VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG állam részére történő térítésmentes átadás lehetőségéről rendelkezik.


A módosítás alapján a Vksztv 5/H§ (2) bekezdése módosul a következők szerint:
a) az ellátásért felelős önkormányzat döntése szerint térítésmentesen átadhatja az állam részére tulajdonában levő víziközmű vagyon és a tulajdonában levő víziközmű működtető vagyon elemeket. Az átadás nyilvántartási értéken történhet, áfa mentesen.
b) amennyiben az önkormányzat él az a) pont szerinti ingyenes átadással, térítésmentesen átadhatja az államnak a közműszolgáltatóban levő részesedését is, amely átadás szintén áfa mentes
c) az a) szerinti átadás esetén a szolgáltató a tulajdonában levő viziközmű működtető vagyon elemeket és rendszerfüggetlen víziközmű elemeket szintén térítésmentesen átadhatja az államnak
d) az a) pont szerinti átadás esetén az önkormányzat köteles a fel nem használt forrásokat térítésmentesen az államnak átadni.


Amennyiben egy Önkormányzat él a nem kötelező vagyonátadás lehetőségével, úgy az kihatással van a közműszolgáltatóban levő részesedésére, a szolgáltatónál kezelt forrásokra, az önkormányzatok közötti vagyonátadásra és annak ÁFA vonzatára, illetve az Eu-e pályázatokban vállalt fenntartási kötelezettségre.

 

Amennyiben Ön többet szeretne tudni a törvényi változásról, vagy választ szeretne kapni kérdésére, látogassa meg a VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG ÁTADÁS „GYIK” foglakozó Kérdés/Felelet oldalunkat! Tovább a Víziközművagyon és ellátási felelősség átadás oldalra >>

 

További szakmai kérdéseire a MaSzeSz témaspecifikus munkacsoportja késszégel válaszol, melyeket a titkarsag[kukac]maszesz.hu e-mail címen, "VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG ÁTADÁS" tárgy megjelöléssel fogadunk.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói