MASZESZ

Rendkívüli közgyűlés 2023

2023. november 22-én a Szövetség rendkívüli közgyűlést tartott az NKE Ludovika Campusán.

 

A határozatképtelenség miatt elmaradt november 17-i közgyűlés ismétlő közgyűlése 2023 november 22. 13:15-kor került megtartásra.

A létszámra tekintet nélkül határozatképes rendkívüli közgyűlésen 13 tagszervezet képveseltette magát.

dr Kovács Károly elnök, barátságos megnyitó szavait a napirendi pontok előterjesztése és megvitatása követte.

 

IMG20231122134848

A közgyűlés napirendi pontjai:

  • 1. Felügyelőbizottsági Tag választása. (A jelölés részleteit ITT találja)
  • 2. 05.30-án elfogadott Alapszabály Törvényszék által kért kiegészítéseinek elfogadása.

Döntés a kiegészítések elfogadásáról.

  • 3. 2024 évi tagdíjak elfogadása

Döntés a 2024 évi tagdíjak elfogadásáról.

  • 4. Egyebek

 

Megválasztásra került a Felügyelőbizottság harmadik tagja, Sikabonyiné Bálint Ildikó, az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt gazdasági vezetője személyében. Decemberi ülésén a FEB saját maga fog dönteni a bizottság elnökének személyéről. A jelölést felügyelő jelölöbizottságot a helyszínen képviselte dr Bodáné Kendrovich Rita és Domonkos Ernő is.

Gratulálunk Ildikónak a megválasztásához és sok sikert kívánunk munkájához!

 

Sikabonyine

 

A jelölöbizottság nevében Domonkos Ernő, a titkárság nevében Rózsa Bálint, a szövetség elnökeként pedig dr Kovács Károly is megköszönte dr Papp Máriának a FEB leköszönt elnökének a FEB élén sok éven keresztül betöltött felelősségteljes munkáját.

 

A napirend második pontjában Rózsa Bálint főtitkár előterjesztette azokat a pontosításokat, melyeket a Fővárosi Törvényszék kért az Alapszabálymódosítást jegyző jogi képviselőtől. Kiemelte, hogy ezeket a közgyűlés csak elfogadhatja, vagy elutasíthatja, de a beadott Alapszabálymódosítási folyamat keretében nincs lehetőség további módosítás beiktatására. Az egyes pontok rövid megvitatását követően a közgyűlés megszavazta a Törvényszék által kért módosításokat.

 

IMG20231122134600

 

A harmadik napirendi pont keretében Rózsa Bálint főtitkár 2024 évre az intézményi tagokat nem érintő, a többiek számára egységesen 6%-kos tagdíjmódosítást terjesztett elő, mely az ágazat teherbíróképességét szem előtt tartva, jövőre sem éri el az inflációt. Említésre került, hogy ugyan a rendkívüli közgyűlést más okból kellett összehívni, de adminisztratív könnyebbséget jelent, hogy ezt a kérdést is beemeltük a napirendi témák közé. dr Kovács Károly felszólalásában kiemelte, hogy a tagdíj olyan tervezhető bevétel, amely jelentős szerepet játszik a Szövetség költségvetésében, működésében.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagdíjemelést.

 

Más felvetés hiányában a levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a közgyűlést berekesztette.

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói