MASZESZ

MaSzeSz Tisztújító Közgyűlés - Kiemelkedően aktív évet zárt a MaSzeSz a pandémia ellenére

A 2020. évi járványügyi helyzet általánosságban blokkolta szakmai érdekképviseleti munka normál menetét, amelyre a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) pályázati aktivitással és az online térben való aktív szerepvállalással válaszolt. Erről a kihívásokkal teli évről, valamint a MaSzeSz gazdasági helytállásáról számolt be a MaSzeSz éves közgyűlése, valamint választotta meg tisztségviselőit a következő időszakra.

 

A 2021. május 31.-én online formában megtartott MaSzeSz Tisztújító Közgyűlés a szépszámú résztvevő tag jelenlétében gördülékenyen zajlott a MaSzeSz által jól kitapasztalt online felületeken, amihez a résztvevők rutinja és fegyelmezettsége is jelentősen hozzájárult.

 

A Közgyűlés első előadójaként Kovács Károly MaSzeSz elnök számolt be a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2020. évi aktivitásáról, melyről a Szövetség honlapján , illetve a Hírcsatorna 2021. 1. lapszámában már korábban is beszámoltunk. Az operatív munkavégzés nehézségein túl, a pandémiás korlátozások alapvetően ellehetetlenítették a személyes találkozásokkal tervezett éves tematikus rendezvényeink megrendezését, amelyek a MaSzeSz legfőbb aktivitásai.

 

Az év egyetlen személyes jelenléttel megrendezett eseménye a Dulovics Junior Szimpózium és Osztrák-magyar nemzetközi junior workshop (március 5-6.) volt, aminek magas színvonaláról a jelenlegi Hírcsatorna lapszámban leközölt junior szakmai kutatások is bizonyságot tesznek. A digitális térbe költöző Titkárági és Elnökségi munkavégzést során a MaSzeSz erőteljes aktivitásba kezdett az online rendezvényterek és megoldások feltérképezésére és az ágazatban leginkább használható digitális konferenciaplatform kiválasztására. Ennek eredményeként az év második felében már olyan webináriumok kerültek ingyenesen megrendezésre mint a Viziközmű infrastruktúra az egészségmegtartás láthatatlan pillére - EU-s kitekintés, hazai állapotok (máj.27.), A 2020. évi pandémiás krízis tapasztalatai a víziközmű ágazatban (júni.23.), vagy A digitális települési vízgazdálkodás műszaki és finanszírozási adaptálása Magyarországra webináriumsorozat (nov 6., nov.12.).

 

Külön kiemelendő a MaSzeSz Országos VÍZÉRTÉK és Digitális Vízgazdálkodási Konferenciája (december 2-3.), ami nem csak a települési vízgazdálkodási ágazat 2020. évi legnagyobb (online) rendezvénye volt, de szakmai tartalmával és színvonalával elnyerte a Köztársasági Elnök Úr támogatását, és fővédnökségét, s melyet köszöntő előadásával üdvözölt. Az országos konferencia videó-anyaga, valamint a 2020. évi webináriumok a MaSzeSz YouTube csatornáján visszanézhetők.

 

Mind e mellett a szakmai aktivitás mellett a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség legnagyobb 2020. évi eredménye mégis talán az a VÍZÉRTÉK Társadalmi Szemléletformáló Program, amelyet az ITM által kiírt pályázati forrásból a MaSzeSz, a WWF Világ Természeti Alap Magyarországi Alapítvány szakmai bevonásával, 2020 május 1. és október 31. között valósított meg. A pályázat célja a víz értékének társadalmi tudatosítása, a települési vízgazdálkodás és az azt kiszolgáló infrastruktúra fontosságának, láthatóságának erősítése, valamint a lakosság vízértékkel, közműves vízellátással kapcsolatos tudásszintjének felmérése (országos 5000 fős reprezentatív kutatás). A Szövetség a kutatás eredményein alapuló széleskörű társadalmi kommunikációt tervez, valamint ennek kapcsán létrehozta a www.vizertek.hu microsite-ot.

 

A MaSzeSz Junior Tagozatának működését a 2020. évben megújult Junior Elnökség fogja össze, Varga Laura új elnök vezetésével, akik ifjúsági tagozatunk egyre bővülő tagságát fogják össze rendezvényeiken, valamint a Jurta a Facebook oldalán.

 

Látványos és egyre elismertebb szakmai folyóiratunk, a MaSzeSz kéthavonta megjelenő szaklapja a Hírcsatorna, amely Dr. Papp Mária főszerkesztőasszony irányításával 2020. évben négy rendes lapszámmal és egy Vízipari különszámmal szolgálta az ágazat tájékoztatását. Rendezvényeinkről és aktivitásainkról, naponta frissülő, informatív honlapunk és rendszeres Hírleveleink nyújtanak tájékoztatást, ami mellett 2020. során beindult a MaSzeSz Facebook oldal is.

 

Tagjaink száma a 2020. évi nehézségek ellenére sem csökkent, s így 2021. január 1-én: 64 gazdálkodó szervezet, 13 oktatási intézmény, 7 szakhatóság, 4 önkormányzat és 145 természetes személy adja a MaSzeSz tagságát.

 

Következő előadóként Dr. Papp Mária Felügyelő Bizottsági elnök tartott beszámolót a MaSzeSz 2020. évi gazdálkodásáról a Közgyűlés részére. Annak ellenére, hogy a szervezet gazdálkodását erősen meghatározó, rendezvényekhez kapcsolódó bevételek a 2020. évi pandémiás korlátozások miatt közel teljes egészében elmaradtak, a MaSzeSz pályázati aktivitásának köszönhetően a 2020. évi összes bevétel mégis jelentősen növekedett a 2019. évi bevételhez viszonyítva.

 

A második félévbe megjelentek a szakmai webináriumok, melyek online formában és ingyenes részvétellel zajlottak, valamint a 2020. év kiemelt presztizs-rendezvénye volt az Országos VÍZÉRTÉK és Digitális Vízgazdálkodási Konferencia, mely az online térben, kedvezményes díjjért került megrendezésre.

 

A 2020. év bevételi oldalán jelentkezett a Hungarian Water Partnership éves működési támogatása, valamint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvény támogatása. A MaSzeSz Junior Tagozatának éves támogatója a SUEZ Water & Process Technologies Hungary Kft.

 

A Szövetség a pandémiás korlátozások időszakában is megtartotta aktivitását, miközben az általános Titkársági költségeket sikerült a 2019. évi alacsony szinten tartani. Az adóval csökkentett közel 2 millió forintos eredmény – nonprofit civil szervezeti működésnek megfelelően – a MaSzeSz eredménytartalékába kerül.

 

Sinka Attila főtitkár a Szövetség 2021. évi költségvetési tervét mutatta be a Közgyűlés részére, melyben a bevételi és költségterv a 2020. évi pandémiás tapasztalatok alapján került tervezésre. Miközben a tagdíjak 2021. évben nem változnak, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség vállalkozási tevékenységeinek bevételei az online térben való szerepvállalás mentén fokozott aktivitással került tervezésre. A 2021. évre tervezett rendezvények a járványügyi helyzetet figyelembe véve, online megrendezéssel kerültek tervezésre, s így a Junior Szimpózium és a VÍZÉRTÉK Országos Konferencia mellett, kétheti rendszerességgel, mintegy 13 tematikus webinárium valósul meg.


A kiemelkedő aktivitás elismerésével, a Hungarian Water Partnership éves működési támogatása, míg az UTB Envirotech Zrt. általános rendezvénytámogatása segíti munkánkat. Az online webináriumok és az elektronikus formában több többezer címre megérkező Hírcsatorna magazin hatékonyságát elismerve egyre több vízipari cég szponzorációs és reklám, marketing szerződésével számol a MaSzeSz 2021. évi költségvetése. A költségek tervezésénél a magas színvonalú működést kielégítő, de lehető legalacsonyabb költségszint a cél.

 

A MaSzeSz 2021. évi gazdálkodása a korlátozások mellett is fokozott aktivitás és szakmaiság fenntartása mellett, pozitív eredménnyel került tervezésre, a 2020. évi pandémiás tapasztalatok integrálásával.

 

A Tisztújító Közgyűlésen megválasztásra kerültek a MaSzeSz tisztségviselői. A Dr. Buzás Kálmán vezetésével működő Jelölő Bizottság, a Választási Útmutató előírásait betartva előkészítette az Elnökségi és Felügyelőbizottsági jelöltek listáját a Szövetség rendes tagjainak jelölése alapján, majd Választái Bizottságként felügyelték az online közgyűlésen a választási folyamatot.

A Tisztújító Közgyűlésen résztvevők, titkos szavazás útján a 17 elnökségi jelölt közül a következő személyeket választotta a 2021-2025 időszakra a MaSzeSz Elnökségébe a MaSzeSz által meghatározott képviseleti körök szerint:

 

Tudományos, oktatási szakterület
- Dr. Bakos Vince, egyetemi adjunktus – BME ABÉT
- Dr. Kárpáti Árpád, ny. egyetemi docens – Pannon Egyetem
- Dr. Major Veronika, korábbi ügyvezető – VTK Innosystem Kft.
- Dr. Patziger Miklós, tanszékvezető – BME VKKT

 

Víziközmű üzemeltetők
- Arnhoffer András, elnök-vezérigazagtó – Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
- Csörnyei Géza, üzemeltetési igazgató – Fővárosi Vízművek Zrt.
- Makó Magdolna, környezetvédelmi vezető – Fővárosi Csatornázásiművek Zrt.
- Molnár Attila, műszaki igazgató – Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

 

Vízipar (tervezők, szolgáltatók, gyártók, forgalmazók)
- Dr. Melicz Zoltán, tudományos tanácsadó – KaveczkiTerv Kft.
- Galambos Péter, ügyvezető igazgató – Hawle Kft
- Ilcsik Csaba, vezérigazgató – WATERSCOPE Zrt.
- Kovács Károly, ügyvezető – PURECO Kft.
- Kovács Tamás, elnök – SZABADICS Zrt.

 

Önkormányzatok, szakhatóságok, közreműködő szervezetek
- Domonkos Ernő ügyvezető – VÜSZI Nonprofit Kft.

 

A Szövetség elnökét és alelnökeit szintén a közgyűlés választotta titkos szavazással, amelynek eredményeként Kovács Károly MaSzeSz elnöki, valamint Dr. Major Veronika, Dr. Patziger Miklós és Molnár Attila az alelnöki tisztség betöltésére kapott bizalmat a Szövetség tagságától.

 

Szintén előzetes jelöltállítással és titkos szavazással került megválasztásra a MaSzeSz Felügyelő bizottsága, akik alakuló ülésükön határozzák meg a Felügyelő Bizottság elnökét soraikból a 2021-2026. időszakra.

 

A Felügyelő Bizottság tagjai
- Bodáné Dr. Kendrovics Rita, oktatási dékánhelyettes – Óbudai Egyetem RSKKK
- Dr. Orbán Veronika, szaktanácsadó – E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
- Dr. Papp Mária, c. egyetemi docens

 

A megválasztott tisztségviselőknek sok sikert kívánunk, míg a most leköszönő elnökségi tagoknak köszönetet mondunk eddigi támogató munkájukért!

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói