MASZESZ

Közgyűlési beszámoló 2023.05.30

Közgyűlési beszámoló

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2023.05.30-án tartotta rendes évi közgyűlését Budapesten, a Lurdy házban. A “Rothasztók körképe Magyarországon” szakmai nap és a MaSzeSz Mentor egyesület alakuló közgyűlése, után, az intenzív program délutáni részében került sor a MaSzeSz közgyűlés megtartására.

  DSC0137.2

2022 évi tevékenység – Kovács Károly

A Szövetség 2022 évi tevékenységéről Kovács Károly számolt be, előadásában kiemelve a Szövetség taglétszámának tavalyi gyarapodását, számos és nagy-súlyú szervezetekkel, köztük többek között a DMRV-vel, Pannon Víz-zel, Kristály Kft-vel, Puraset Kft-vel. Szót ejtett a gördülékenyen lezajlott szervezetet érintő változásokról: az új titkárságról (Tompos Ágnes -titkár, Rózsa Bálint – főtitkár), a gazdagréti Rétköz utcába költözésről, Kassai Zsófia új felügyelőbizottsági tagról és a lezajlott Állami Számvevőszéki ellenőrzésről, mely nem talált semmi kifogásolnivalót a Szövetség dokumentációjában. Köszönet illeti ezért elsősorban könyvelőnket Horvátné Ancsin Editet.

 

A Szövetség 2022 évi programjából az elnök kiemelte a Közszolgálati Egyetemen megtartott két országos konferenciát (a 2021 évi elmaradt konferencia pótlása miatt), a Junior Szimpóziumot, ami két év után újra személyesen került megrendezésre, az ingyenes webinárium sorozatot, a forum színházi eszközökkel megtartottjunior workshopot és a digitalis vízgazdálkodási különszámmal kiegészült négy Hírcsatorna megjelenést.

 

Többek közreműködése mellett elsősorban Major Veronika és Melicz Zoltán munkájának köszönhető a “Digitális Vízgazdálkodás Modellje” felmérés és tanulmány elkészítése, melynek elkészítéséért a Szövetség jelentős pályázati támogatásra is szert tett.

 

Kovács Károly egy kis kitekintést is tett a közgyűlést megelőzően, de már 2023-ban történt eseményekre. Itt a UNWATER2023 vízkonferencián való MaSzeSz részvételt emelte ki. A Szövetség másodmagával szerzett akkreditációt az Ensz konferenciára, majd az általa javasolt virtuális kísérőrendezvény: “Víz- és Szennyvízinfrastruktúra beruházási szükségletei az SDG 6 (Víz – fenntarthatósági cél) teljesítéséhez” kiválasztásra – így megtartásra - került a konferenciaszervezők részéről. Továbbá társszervezőként vettünk részt éves támogatónk és társszervezetünk a Hungarianwaterpartnership szervezésében megvalósult élő kísérőrendezvényen, ami Áder János felvezető gondolataival és részvételével kezdődött, a HWP és a MaSzeSz elnöke, Kovács Károly beszélgetésindító beszéde mellett folytatódott és a Szövetség főtitkára, Rózsa Bálint moderálása mellett zajlott le.

 

Kovács Károly a Szövetség két díjazottjáról is szót ejtett. Először Major Veronikának gratulált a Víz Világnapja alkalmából átvett Kvassay Jenő emlékplaketthez, majd saját EWA tiszteletbeli tag kitüntetését említette.

  DSC0169 11

2022 évi Elszámolás – Papp Mária

A 2022 évi tevékenységet követően Papp Mária a Felügyelőbizottság elnöke számolt be a tavalyi év gazdálkodásáról. A Felügyelőbizottság elnöke, az emelkedő tagdíjbevétel és a Digitális modell pályázat bevételei mellett az infláció és a tövényi keretek szorításában élő vízügyi szektor nehéz helyzetét említette és fegyelmezett költséghatékony gazdálkodás mellett 1.264e Ft 2022 évi veszteségről számolt be. Kiemelte, hogy a nehéz helyzetben lévő szektor támogatása jegyében, a tudásátadás programot a Szövetség a 2022 évben ingyenesen tette elérhetővé a résztvevőknek.

 

Papp Mária előadása végén megköszönte a szakma sok éven át töretlen támogatását és a küszöbön álló alapszabály változtatás miatt, mely a közhasznúság törvényi feltételeinek teljesítése miatt szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat ír elő, lemondott Felügyelőbizottsági tagságáról, hogy a továbbiakban a Hírcsatornai főszerkesztői munkájával tudja támogatni a Szövetséget.

A közgyűlés elfogadta a beszámolót, Kovács Károly elnök pedig megköszönte Papp Mária sokéves munkáját és megerősítette, hogy tudására, tapasztalatára, energiáira főszerkesztőként számítunk.

 

Alapszabály módosítás – Rózsa Bálint

A közgyűlés következő részében Rózsa Bálint főtitkár mutatta be az előkészített és előzetesen kiküldött Alapszabály módosítást. Elmondta, hogy a mostani, átfogó módosítást három ok teszi szükségessé. Egyrészt a közhasznúság elérése több szempontból is fontos: adókedvezményeket, kedvezőbb szolgáltatási díjakat, többletbevételeket, potenciális konzorciumi tagként és pályázóként kedvezőbb pozíciót biztosít a Szövetségnek. A közhasznúság miatt számos ponton kerül módosításra az alapszabály: közhasznú tevékenységek nevesítése, összeférhetetlenségi szabályok, nyilvánosság.

 

Ezen kívül törvényváltozások is indokolják, hogy korszerüsítsük és az aktuális törvényekhez igazítsuk az Alapszabályt. Ezek közül a legfontosabb és a Szövetséget leginkább érintő elem, hogy a jelenleg hatályos törvények arra kényszerítik a Szövetséget, hogy megszűntesse a természetes személyek tagságát. Ugyanakkor, mivel a természetes személyek a Szövetség teljes működése során kiemelten fontos erőforrást és értéket képviseltek a hátrányból erényt kovácsolva, a MaSzeSz közgyűlést megelőzően létrehoztuk a MaSzeSz Mentor Egyesületet, amibe ingyenes tagság mellett várjuk a magánszemélyeket és az Egyesület MaSzeSz tagságán keresztül biztosítjuk a magánszemélyeknek a továbbiakban is a szövetségi kapcsolatot, juttatásokat, kedvezményeket. Az egyesület létrehozásától pedig új lendületet remélünk a magánszemélyek szakmai aktivitásának vonatkozásában, a szakmaszeretet és a szakma ismertségének előmozdításában, az utánpótlás elősegítésében.

 

Harmadszor pedig két apróbb módosítást is belefoglaltunk a módosítási javaslatba. A főtitkári munkakörrel kapcsolatos munkáltatói jogokat illetően és az elnökségi ülések összehívását illetően kerültek be javaslatok.

 

A közgyűlés elfogadta az Alapszabály módosítást, így annak életbelépésével a magánszemélyek tagsága megszűnt, ugyanakkor a Szövetség felhívja és a továbbiakban direct kapcsolatfelvétellel is ösztönzi a korábban tag természetes személyeket, hogy lépjenek be a MaSzeSz Mentor Egyesületbe és maradjanak változatlanul kapcsolatban a MaSzeSz-szel.

  DSC0115 11

2023 évi tevékenységek – Rózsa Bálint

Az idei tevékenységeket részben már Kovács Károly bemutatta, Rózsa Bálint azonban megemlítette még a Dulovics Junior Szimpóziumot is és a már megtartott 2 webináriumot (Vízgépészet, Szennyvíz direktíva változás) és a délelőtt nagy sikerrel zajlott Szakmai Napot (Rothasztók), lletve a Hírcsatorna idei első számát.

Az év hátralevő részében, a tudásátadás program keretében 2 témát kívánunk kifejteni: az Energiahatékonyság témakörében készülünk egy sorozattal ősszel és az Önkormányzatokat szeretnénk fókuszba helyezni egy másik sorozattal év végén.

Meg kell újítsuk honlapunkat, mert lejár a háttérrendszer támogatása.

Át kell tekintsük és megújítanunk együttműködési megállapodásainkat a partnerszervezetekkel.

El kell indítsuk az Egyesületben zajló munkát.

És Papp Mária sajnálatos lemondása miatt új Felügyelőbizottsági tagot/elnököt kell választanunk.

Az Országos konferencia előkészítése tárgyalásokkal már elkezdődött.

 

2023 évi költségvetés – Rózsa Bálint

A 2023-as költségvetés az infláció szorításában született. A titkárság kénytelen tagdíjemelést is javasolni, amit a lehető legkisebb emelésekkel és több lépcső bevezetése mellett készített elő és terjeszt be. A főtitkár külön kérte, hogy az emelést a teljes idei évre (visszamenőleg) fogadja el a közgyűlés. Az emelések csak egyes lépcsőknél érik el az inflációt, többnyire jelentősen az alatt maradnak és több ponton nem történik emelést (pl intézményi tagdíjaknál, legkisebb tagok esetében). A növekvő költségeket nagyobbrésztt inkább aktívabb tevékenységgel próbálja meg a Szövetség ellensúlyozni.

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a 2023 évi tevékenységi és költségvetési tervet.

 

A jó hangulatú alkalom végén elhangzott javaslat arra, hogy több személyes alkalom, akár kétnapos kapcsolatépítő szakmai esemény is legyen újra része a Szövetség programjának.

Egy őszi közgyűlés ígéretével az éves rendes közgyűlést Kovács Károly elnök berekesztette.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói