MASZESZ

  • 2023. 05.30.

Közgyűlési Meghívó

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2023. május 30-ra Közgyűlést hirdet

 

Tisztelt Tagunk, Tagszervezetünk!

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) a továbbiakban: Szövetség, Elnökeként ezennel meghívom Önt a Szövetség 

2023 május 30-án 12:50 (határozatképtelenség esetén 13:10)

kezdettel tartandó éves rendes Közgyűlésére.

 

A közgyűlés helyszíne:

Budapest, Lurdy Ház (1097, Könyves Kálmán krt 12-14) 8. Terem

A közgyűlés előtt Szakmai napot tartunk a rothasztók témakörben, amit opcionálisan ebéd, illetve a MaSzeSz Mentor egyesület alakuló közgyűlése követ. A Szakmai nap és az ebéd térítésköteles események, melyekre az alábbi linken jelentezhet

 

A nap programja:

9:00-11:50 Szakmai nap (tagok számára 7500 Ft + ÁFA)

12:05-12:25 Szendvicsebéd (4480 Ft + ÁFA)

12:25-12:55 MaSzeSz Mentor Egyesület Alakuló közgyűlés

12:50 – MaSzeSz közgyűlés

13:10 – MaSzeSz ismétlő közgyűlés

 

A közgyűlés után, a helyszínen kis fogadás keretében szabad beszélgetésre lesz lehetőség.

 

A 2023 évi rendes Közgyűlés napirendi pontjai:

  • 1. Az Elnökség szakmai beszámolója a Szövetség 2022. évi működéséről.
  • 2. A Szövetség 2022. évi mérlegbeszámolójának ismertetése

Döntés a Szövetség 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.

  • 3. Közhasznú státuszt megalapozó, jogszabályoknak megfelelően frissített alapszabály módosítási javaslat előterjesztése

Döntés az Alapszabálymódosítás elfogadásáról

  • 4. Beszámoló és előterjesztés a Szövetség részben megvalósult, részben tervezett 2023 évi programjairól.
  • 5. Beszámoló a Szövetség 2023. évi költségvetés tervezéséről. Tagdíjemelési javaslat beterjesztése.

Döntés a Szövetség 2023. évi költségvetésének elfogadásáról.

Döntés a tagdíjemelési javaslat elfogadásáról.

  • 6. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Közgyűlésén kizárólag 2023. évi tagdíjtartozással nem rendelkező MaSzeSz tagok vehetnek részt! Amennyiben meghatalmazott fogja képviselni Önt vagy szervezetét, kérjük, a mellékelt meghatalmazási nyomtatványt hozza magával kitöltve, aláírva!

 

Kérjük, hogy az alábbi linken regisztrálja részvételi szándékát

                                                                          -a szakmai napon

                                                                          -az ebéden

                                                                          -a közgyűlésen

megkönnyítve ezzel a szervezők munkáját.

                                                                          REGISZTRÁCIÓ ITT

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Szövetség Elnöke a megismételt Közgyűlést az érvényes Alapszabály rendelkezése szerint - az eredeti helyszínen változatlan napirenddel – 2022. május 30. napján 13:10 hívja össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó mellékletek letölthetőek.

 

Budapest, 2023. május 15.

 

Tagjaink részvételére számítunk!

 

Kovács Károly

elnök

Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói