MASZESZ

Felhívás Felügyelőbizottsági Tag jelölésére

Rendkívüli közgyűlés megtartását tervezzük 2023 novemberben FEB tag választása céljából.

 

A rendkívüli közgyűlés meghirdetésének oka, hogy 2023. május 30-i közgyűlésünkön Felügyelőbizottságunk megbecsült elnöke dr Papp Mária lemondani kényszerült felügyelőbizottsági tagságáról, a Hírcsatorna főszerkesztői megbízatás és a felügyelőbizottsági tagság összeférhetetlensége miatt, mely kötelező törvényi feltételként került be az új Alapszabályba.

 

A törvény szerint Felügyelőbizottságunk 3 fős, így kérjük a tagságot, hogy jelöljenek harmadik felügyelőbizottsági tagot a leköszönt tag helyére, ideálisan pénzügy-számviteli területen tapasztalattal rendelkező természetes személyt! A rövidesen meghirdetésre kerülő közgyűlés várható időpontja 2023 november 17, ismétlő közgyűlés 2023 november 22.

 

Kérjük, hogy a jelöléseket (jelölt neve, képviselt szervezet) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímekre egyaránt küldjék el.

 

Kivonat az Alapszabályból (V.10.2):

„10.2 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy sem, aki

a) a Szövetségnek olyan tagja, aki valamilyen tisztséget betölt,

b) a Szövetség elnöke vagy a Szövetség Elnökségének tagja,

c) a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

d) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

e) az a)-d) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (Ectv. 38. § (3) bekezdés)”

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói