MASZESZ

Hírcsatorna

KOVÁCS KÁROLY, A MASZESZ ELNÖKE MEGVÉDTE PHD ÉRTEKEZÉSÉT (SUMMA CUM LAUDE) A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA ELŐTT „VÍZIKÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA PÓTLÁSI SZÜKSÉGLETEI…
ÉRJE EL HIRDETÉSÉVEL SZAKEMBEREK SZÁZAIT!   Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség a kor követelményeinek megfelelő, elektronikus formában megjelenő szakmai lapját, a HÍRCSATORNÁT az ÁGAZAT 2000 SZAKEMBERE KAPJA közvetlenül KÉZHEZ évi 4 alkalommal.   Az elektronikus…
1. BEVEZETÉS Vajon mennyiben különbözik az ipari szennyvíz a kommunális szennyvíztől? Erre a kérdésre a válasz igen összetett lehet, hiszen nemcsak azt kell figyelembe venni,…
A szennyvíztisztításban a környezeti és egészségügyi kockázatot hordozó szerves mikroszennyezők egyre nagyobb figyelmet kapnak. Biológiailag nehezen bonthatók, így gyakran változatlan formában 
A kommunális szennyvíz kezelése során az elsődleges előtisztítási folyamatok eltávolítják a szerves terhelés körülbelül 25 – 30 százalékát és gyakorlatilag az összes szervetlen szilárd anyagot.…
Ivóvízhálózataink a világ első közüzemi szolgáltatásai között jöttek létre, ugyanis az élet legfontosabb alkotóelemét, a vizet szállítják a lakosság felé. A folyamatosan bővülő, egyre nagyobb…
Az ivóvízellátás az egyik legfontosabb alap-infrastruktúra az emberek életének és szociális tevékenységeinek biztosítására. Amennyiben az ivóvízbázis minősége szükségessé teszi, a víziközmű üzemeltetőnek és az ellátásért…
Bár korábban az orvostudomány fejlődésével, a védőoltások bevezetésével és a hatékony megelőzési stratégiákkal a fertőző betegségek jelentősége csökkent a fejlett világban, de az újabb kihívások,…
Cikkünk szakmánk területéről a települési vízgazdálkodás egyes új jelenségeit említi meg. A települési vízgazdálkodás egy holisztikus szemlélettel kezelhető, komplex tevékenység, ahol különböző szakemberek összehangolt együttműködésére…
A jelenlegi vészhelyzet, amit a COVID-19 vírus megjelenése okozott, számos újszerű helyzetet teremtett sok szakterületen, így a vízellátás és szennyvíztisztítás területén is.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói