MASZESZ

  • 2016 .

Tematikus Szakmai Napok

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség tevékenységeinek sorában kiemelt fontossággal bír tagszervezeteinek és a települési vízgazdálkodás széles körben értelmezett szakmai közösségének nyújtott, aktuális kérdésekre választ adó, gyakorlatorientált szakmai rendezvényeken történő információáramlás, tudás- és tapasztalat megosztás. Ennek során felvállaljuk ágazati kérdések tisztázását, szakmai tájékoztatók és vitafórumok szervezését.

Mindezek szellemiségében szervezzük idei tematikus szakmai napjainkat is, amelyre meghívást kapnak a hazai települési vízgazdálkodás képviselői, a víziközmű és vízipari cégek, valamint a minisztériumok és hatóságok mellett, az önkormányzatok és a témában érintett oktatási intézmények szakemberei is.

Meglátásunk szerint ma már nem elegendő az azonos álláspontú szakemberek egymás közötti eszmecseréje, ezért szakmai érdekképviseletként feladatunk a települési vízgazdálkodás különböző szakmai érdekcsoportjai közötti koherencia megteremtése, a gyakorlatban is működő, szakmailag támogatott közös megoldás keresése. Célunk, hogy a rendezvényeink során felszínre kerülő problémák megoldását segítsük elő a témafelvetéssel és a szakmai érvek ütköztetésével.

 Tematikus szakmai napjaink célja a települési vízgazdálkodásért felelős szervezetek és szakemberek együttműködésének támogatása. Ennek az együttműködésnek fontos pilléreként kívánunk szakmai teret adni a vízipari (tervező, kivitelező, szolgáltató, gyártó, forgalmazó) szervezetek tudásának bemutatására, a tematikus szakmai napok témájához illeszkedő szakmai bemutatók és előadások megtartására.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói