MASZESZ

  • 2017. június 22.

Szennyvíz és szennyvíziszap energiatartalmának jobb kihasználását lehetővé tevő eljárások Szakmai Nap

Június 22-én Szennyvíz és szennyvíziszap energiatartalmának jobb kihasználását lehetővé tevő eljárások címmel szakmai napot szervez a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz).

 

A szennyvíztisztítás során kinyerhető energia hasznosítása a jelenlegi gazdasági környezetben egyre fontosabb feladatot ró a felelős üzemeltetőkre, de alapját képezhetik egy a “Smart City” szemléletű gondolkodásmód kialakulásának is. A szennyvíz hőenergiájának, valamint a szennyvíziszap-biogázból származó hő és villamos energiájának hasznosítása mellett, a szennyvíztisztítás technológiai optimalizálása is számottevő gazdasági lehetőséget rejt magában.


A lakossági vízfelhasználás a gazdaság energiafelhasználásának mintegy 2-3 %-át jelenti a gazdaságilag fejlettebb országokban. Ennek mintegy ¾ része a vízellátásra, s azon belül is döntően a vízmelegítésre kerül felhasználásra. A szennyvíz hőenergiájának a jövőbeni nagyobb mértékű hasznosítása ezért egyre égetőbb feladatunk lesz.
A szennyvíz biológiailag bontható anyagai viszont közvetlen módon, a szennyvíziszap biogázzá, illetőleg abból hő és villamos energia termelésre biztosítanak lehetőséget. Komolyabb nyereségre akkor számíthat egy szennyvíztisztító, ha a lakossági szennyvíz mellett az iparból is kap biológiailag jól fermentálható, másutt nehezen hasznosítható termelési maradékot.
Fontos kérdés ezeken túl, a szennyvíztisztítás folyamatában a technológia optimalizálásával csökkenthető beruházási és üzemeltetési veszteség is. Ez részben az aerob biológia kapacitásának csökkentését, illetőleg a metánkihozatal növelését jelenti. Az utóbbi maximálását viszont a denitrifikáció szerves tápanyag igényének a szükségessége korlátozza. Éppen ezért a denitrifikáció, illetőleg a nitrogéneltávolítás kis részlépésekkel történő optimalizálása külön jelentőséggel bír az üzemeltetésnél.


Szennyvíziszap szakmai napunk előadásai ITT érhetők el.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói