MASZESZ

  • 2017. november 15.

Csapadékvíz-gazdálkodás - Nemzetközi tapasztalatok, hazai jó gyakorlat - MaSzeSz szekció

Csapadékvíz-gazdálkodás-  Nemzetközi tapasztalatok, hazai jó gyakorlat fókusszal külön szekció ülés megszervezésére kapott felkérést Szövetségünk, az Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencián.

 

2017. november 14-15-én Baján kerül megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem országos konferenciája, melynek célja azon hazai és nemzetközi kutatások, legújabb műszaki megoldások bemutatása, térnyerésének elősegítése, melyek hozzájárulnak a fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz.

A kiemelt jelentőségű konferencia plenáris ülésének vezér előadói többek között arra keresik a választ, melyek a települési vízgazdálkodás globális kihívásai és trendjei, melyek a víziközmű-szolgáltatás és szabályozás aktuális dilemmái, hol helyezkedik el a települési csapadékvíz-gazdálkodás a vízzel való gazdálkodásban, milyen paradigmaváltás fogalmazható meg a csapadékvíz-csatornázásban, illetve milyen egyéb stratégiai kihívások merülnek fel a téma egészével összefüggésben.

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a csapadékvíz-gazdálkodás témáját több mint egy évtizede gondozó szakmai szövetségként szervezhetünk komplett szekcióülést az év egyik legjelentősebb országos vizes konferenciáján. Szövetségünkben nemzetközi együttműködéseinknek köszönhetően, illetve tagjaink szakmai munkájának eredményeképpen jelentős tudás és tapasztalat halmozódott fel a nemzetközi fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodás témakörében.
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) november 15-re külön szekcióülés megszervezésére kapott felkérést Csapadékvíz-gazdálkodás - Nemzetközi tapasztalatok, hazai jó gyakorlat fókusszal.

 

Az Országos Konferencián tartott önálló szekciónk célja, hogy iránymutatást adjon a települések részére a településen jelentkező csapadékvíz gondok szakszerű, hosszú távú megoldásához vezető feladatokra vonatkozóan. 

Ennek keretében ismerteti azon eljárásmódokat, amely segítenek megérteni a problémák valós okait, megteremtve így az ok-okozati összefüggésre alapuló tervezés alapjait, támogatva egyben a rendszerszemléletű tervezési folyamatot. A rendezvény röviden ismerteti a jelenleg hatályos tervezési módszer hiányosságait, és az EU-s elvárásokat (az extrém csapadékesemények lehetséges kezelése érdekében is). Mindezt úgy, hogy nemzetközi kitekintést ad, és egyben nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló magas színvonalú hazai jó példákat is felvonultat.
A rendezvény egyben remek konzultációs lehetőséget teremt az előadókkal.

 

A részletes program letölthető pdf dokumentumként az oldal alján ( "Kapcsolódó tartalmak"-nál).


Bővebb információ a konferenciával kapcsolatbanOrszágos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia 

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói