MASZESZ

  • 2017. október 25.

Ivóvíztechnológiai Szakmai Nap

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) Ivóvíztechnológia címmel szakmai napot szervez,, melynek célja az ivóvíztisztítás területén előttünk álló feladatok áttekintése mind a közeljövő, mind a távolabbi időszakban várható problémák tekintetében. Bemutatásra kerül, hogy nemzetközi szinten mivel foglalkozik a „Szakma”, külön kiemelve, hogy a felsorolt témakörök közül melyek azok, melyek számunkra kiemelkedő fontosságúak.

 

Sor kerül külföldön alkalmazásra került eljárások bemutatására, melyek hazai felhasználása – megfelelő feltételek mellett – akár a közeljövőben is bekövetkezhet. A szolgáltatott ivóvíz minősége „örökzöld téma”, így kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészségügy értékelő véleményének bemutatására, mely nélkülözhetetlen a Vízművek szakszerű működtetéséhez.


Foglalkoznunk kell a csapokon kifolyó ivóvíz ólom koncentrációjával is, hiszen rövid időn belül a 10 µg/l-es határérték az arzénhez hasonlóan minden településen érvényes lesz. Az ólom-probléma megoldása komplikáltabb lesz, mint amit az arzén jelentett, hiszen a vízmű telephelyekről kilépő vízben nem fordul elő határértéket meghaladó ólom koncentráció. Az Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása során számtalan alkalommal találkozhattunk tervezési és kivitelezési hiányosságokkal, ezért fokozott mértékben foglalkoznunk kell a víztisztítási technológiák tervezésénél tapasztalt rendellenességekkel.


A kedvezőtlen tapasztalatokon túllépve bemutatásra kerülnek olyan üzemeltetői tapasztalatok, melyek mind a felszíni, mind a felszínalatti vizek tisztításával kapcsolatosak. Több helyen nem megfelelő mértékben tisztázott, hogy a Vízmű Vállalatoknál működő laboratórium milyen mértékben vegyen részt a víztisztítási technológia napi feladatai megoldásának „támogatásában”. Pozitív példák bemutatásával szeretnénk hozzájárulni a „technológia” és a „laboratórium” mind szorosabb kapcsolatának kialakításához.


Az Ivóvíztechnológiai Szakmai Nap sem nélkülözheti az „Ivóvízbiztonsági tervezés” témakörét, mégpedig annak bemutatásával, hogy egy hosszabb ideje jól működő rendszer hogyan tudja integrálni a kisebb ivóvízellátó rendszereket. Nagy jelentőséget tulajdonítunk az ivóvíztisztítási technológiákat „kiszolgáló” ipari háttérnek, mind gépészeti, szerelési, „utánpótlási” mind a mindennapi (reagensek) szükségletek kielégítése tekintetében.

 

A részletes program letölthető pdf dokumentumként az oldal alján ( "Kapcsolódó tartalmak"-nál).


Ivóvíztechnológai Szakmai Napunk előadásai megtalálhatóak a Tudástárban

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói