MASZESZ

  • Budapest, 2019. január

A hazai csapadékvíz-gazdálkodás jelen gyakorlata, nehézségei és jövőbeli lehetőségei Szakmai Nap

A rendezvény célja a csapadékgazdálkodás közismerten sok problémát hordozó jelen helyzetét és nehézségeit áttekintve, a hazai jó gyakorlatok mentén olyan követendő megoldásokat találni, melyek hozzájárulnak a fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz.

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) évtizedek óta kiemelt hangsúllyal foglalkozik a települési csapadékvíz-gazdálkodás témakörével, mely problémakör összetettsége, számos üzemeltetési, jogi és gazdasági nehézséget okoz minden érintettnek. Az eddig (rendkívül pozitívan) csupán kihívásnak nevezett csapadékvíz kérdéskör egyre érezhetőbben és sürgetőbben megoldást követel a hazai gyakorlatban.


Szakmai napunk célja, hogy iránymutatást adjon a településeken jelentkező csapadékvíz gondok szakszerű, hosszú távú megoldásához vezető feladatokra vonatkozóan.


A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség ezúton tisztelettel meghívja Önt A hazai csapadékvíz-gazdálkodás jelen gyakorlata, nehézségei és jövőbeli lehetőségei Szakmai Napra.


A részletes programmal, és a pontos januári dátummal hamarosan jelentkezünk!

 

A rendezvény helyszíne: a Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)


A konferencián való részvétel térítéshez kötött. A díj fedezi a helyszínbiztosítás és az ellátás (ebéd, illetőleg szünetekben kávé, víz) költségeit. A résztvevőknek utólag eljuttatjuk a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát.

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2018.évi működésünk támogatói