MASZESZ

  • 2016.november 10.

2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és -elhelyezése Szakmai Nap

Helyszín:  Fővárosi Vízművek, Tisza terem

 

Hazánk Európai Uniós csatlakozásának egyik leghangsúlyosabb feladatát a szennyvízelhelyezés korunk elvárásait kielégítő felzárkóztatása képezte. 2015. december 31-ig kellett a nagytelepülések szennyvízcsatornázását és -tisztítását megoldani, melynek eredményeként ma az ország lakóinak hozzávetőleg 80 %-a van bekapcsolva a közcsatorna hálózatba. Napjainkra a 2000 lakosnál kisebb terhelést adó településeink szennyvíztisztítási és -elhelyezési beruházásainak elvégzése a feladat.

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) a 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és –elhelyezése címmel szakmai napot szervez, azzal a céllal, hogy a kistelepülések szennyvíztisztítási és -elhelyezési beruházásainak előkészítéséhez, a rendelkezésre álló megoldások megismeréséhez, a Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) elkészítéséhez, annak elfogadtatásához, a megoldás kiválasztásához, a pályázati úton elnyert lehetőségekhez, a gazdasági kérdések rendezéshez és a lebonyolításhoz nyújtson segítséget.

 

A szakmai nap ismeretekkel szolgál éppúgy az üzemeltetői, tervezői, beruházói, oktatói és szakigazgatási területen dolgozó, mint az engedélyező hatóság és az önkormányzatok szakemberei számára.

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség ezúton tisztelettel meghívja Önt a 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és -elhelyezése című szakmai napjára.

 

Küldje el jelentkezési lapját és találkozzunk november 10-én
a 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és -elhelyezése szakmai napon!

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói