MASZESZ

Munkaszervezeteink

A MaSzeSz munkaszervezeteiben teret adunk tagszervezeteink szakembereinek az ágazati problémákat és kihívásokat jelentő téma-specifikus munkavégzésre.

A munkacsoportok, bizottságok szakértőinek kiválasztásakor az adott szakterületi ismeretek és aktív szerepvállalás kerül előtérbe, beosztástól, cégmérettől függetlenül.

Az egyes témák szakavatott képviselői olyan széles körben kerülnek meghívásra a limitált taglétszámmal működő munkaszervezetekbe, amely lehetővé teszi az egyes szakmai kérdések teljes ágazatot felölelő megvitatását, és így gyakorlatban is alkalmazható, valódi eredmények létrehozását.

 

Közgazdasági Munkacsoport

vezető: Czeglédi Ildikó

 

A csoport a települési vízgazdálkodás közgazdasági természetű kérdéseivel foglalkozik. A napjainkra jellemző társadalmi, környezeti és gazdasági helyzetben, az ágazat műszaki kérdései, valamint a szolgáltatás biztosításának pénzügyi-számviteli feladatai mellett, egyre hangsúlyosabban jelennek meg a települési vízgazdálkodás ágazati szintű finanszírozásával, megfizethetőségével, össztársadalmi szintű fenntarthatóságával kapcsolatos közgazdasági és gazdasági-szabályozási kérdések. Szükséges tehát az ágazatban az ilyen irányú gyakorlati kompetenciák és szakmai párbeszéd erősítése, különösen, ami a tervezési szemléletet és közbeszerzési gyakorlatot illeti. Ezért a közgazdasági elméleti-tudományos eredmények, módszerek és tudás gyakorlati alkalmazásának vízügyi ágazatban történő elmélyítését célul tűzve ki, a MaSzeSz Közgazdasági Munkacsoportot hozott létre.

A csoport feladatai:
- a vízzel foglalkozó hazai közgazdászok számára független, aktív, szakmai fórum biztosítása,
- a vízzel kapcsolatos döntéshozásban a közgazdasági és fenntarthatósági szempontok erősítése és kommunikálása a szakmai közösség felé,
- ágazatot érintő jogszabályok, módszertanok és útmutatók kidolgozásában való aktív közreműködés és együttműködés,
- szakmai tudásmegosztás, módszertani fejlesztés
- együttműködés hasonló területen működő szakmai közösségekkel
- életciklusköltség-szemlélet vízügyi ágazatban történő alkalmazásának elősegítése

 

Csapadékvíz-gazdálkodási Munkacsoport

vezető: Dr. Buzás Kálmán

 

 

A vízhasznosság javítása, a vízellátás biztosítása érdekében, a vízviszonyokhoz és a folyamatosan változó időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás elősegítése érdekében a MaSzeSz csapadékvíz-gazdálkodási munkacsoportot hívott életre. Az egyre inkább kihívást jelentő szélsőséges csapadékelosztás, a várhatóan fokozódó vízfogyasztással kapcsolatos költségek egyaránt ráirányítják figyelmünket a korszerű csapadékvíz-gazdálkodásra, mely nemcsak segíti elkerülni a csapadékvíz okozta károkat, de még további hasznosítási lehetőségeket is feltárhat, miközben megóvjuk a vízi élőhelyeket is.

 

Oktatási Munkacsoport

vezető: Dr. Kárpáti Árpád

 

 

Víz-érték Kommunikációs Munkacsoport

vezető: Káli Andrea

 

A MaSzeSz a csapvízbe vetett hit megőrzése érdekében előkészített hosszú távú, szisztematikusan felépített feladatokat és akciókat tartalmazó, szemléletformáló stratégiát állított össze, melynek alapvető célja az érzékenyítés, a víz értékének, a víz megóvásának országos kommunikációja, a csapvízbe vetett hit megőrzése, a lakosság csapvízzel kapcsolatos attitűdjének pozitív változása, a csapvíz, mint ivóvíz értékének erősítése. Ehhez szükséges a célcsoportok, érintett korosztályok csapvíz fogyasztásával, tudatosságával kapcsolatos kognitív tényezők (ismeret-szint, értékrend, tévhitek, félelmek stb.) hatékony befolyásolása is. A lakossági elfogadottságra építő stratégia mind a társadalom, mind pedig a politika és szakigazgatás támogatását célozza.
A stratégia kidolgozására, megvalósítására a MaSzeSz kommunikációs munkacsoportot (MCS) hozott létre.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói