MASZESZ

  • 2016. március 22.

Víz Világnapja 2016

Tegyünk együtt ivóvizeink védelméért

2016. március 22. - Világszerte ma ünneplik a Víz Világnapját, melynek szellemiségében a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) az ivóvíz értékére szeretné felhívni a figyelmet, ezért hosszú távú céljaként a csapvízbe vetett hit megőrzését, a lakosság csapvízzel kapcsolatos attitűdjének pozitív változását, és a csapvíz mint ivóvíz értékének erősítését határozta meg. A Világnap alkalmával a MaSzeSz a települési vízgazdálkodás területén dolgozókat ünnepli, akik az ivóvíz készleteink megóvásáért, a környezet védelméért és erőforrásaink megőrzéséért küzdenek minden nap. Az ő munkájuk nélkülözhetetlen a jövő generációk számára.

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1993-ban nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjának, azóta ezen a napon ünnepeljük az élethez nélkülözhetetlen kincsünket, a vizet. Minden évben más kulcsgondolat mentén tudatosítják a víz szerepének és alapvető létének fontosságát, így idén a víz és a munka kapcsolatát helyezték a Világnap fókuszába. A világnap kiváló lehetőséget biztosít, hogy alaposan végiggondoljuk és átértékeljük, hogy mit jelent a víz az emberiségnek.

 

Az emberi lét egyik alapfeltétele a megfelelő minőségű, tiszta ivóvíz megléte, ez vezethet a jóléthez és az egészséges fejlődéshez. A Föld népességének növekedésével egyre nagyobb kihívást jelent a vízkészletek folyamatos csökkenése és annak szennyezettsége, amely már rövidtávon is veszélyeztetheti a mindennapi létet és fejlődést, ezért azonnali hosszú távú megoldás kidolgozását sürgetik az elismert nemzetközi szervezetek.

 

A csapvíz fogyasztása - az elmúlt időszakban a csapvizet ért negatív hatások miatt - háttérbe szorult, társadalmi megítélése jelentősen csökkent. Nem szabad elfelejtenünk, hogy hazánk a jó minőségű ivóvíz tekintetében még mindig kivételes helyzetben van, hiszen a rendelkezésünkre álló vízkészletek mértéke Európa többi országaihoz képest is igen jelentős, minősége pedig egyedülálló. Azonban a társadalom egyre kevésbé van tisztában azzal a hatalmas értékkel, amellyel Magyarország rendelkezik, kiváló vízkészletének előnyeit és értékeit egyre kevésbé használja ki, így a csapvíz presztízse folyamatosan csökken.

 

A magyar lakosság ivóvízfogyasztási szokásainak változása, és a szolgáltatott csapvíz értékével kapcsolatos hiányos ismereteinek következtében a víziközmű szolgáltatás területén tevékenykedő szervezetek és szakemberek munkáját tévesen ítéli meg, így ennek a káros következményei már most érzékelhetőek.

 

A kulcs a jövő generációk oktatása, a víz értékének tudatosítása és szemléletváltó magatartásuk elősegítése, hogy megóvhassuk ezt a különleges kincsünket.  "Jelenleg, amikor ez a kincs csupán korlátozott mennyiségben és minőségben áll a rendelkezésünkre, a hozzáférhetőség igénye egyre jelentősebb és mindennél fontosabb ennek megvédése. Ez teszi szükségessé a mielőbbi fejlesztések végrehajtását, kezdve a vízszolgáltatástól egészen a megfelelő szennyvízkezelés kialakításáig"- hangsúlyozza Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke.

 

A vizes érdekképviselet egyik kiemelt szereplőjeként a MaSzeSz feladatának tekinti, hogy tényszerű tájékoztatással, szemléletformáló programokkal rávezesse a lakosságot a csapvíz fogyasztásának előnyeire, egyúttal felhívja a figyelmet a víz értékére és ezen keresztül a vízzel való takarékoskodásra. Így juthatunk el közvetve a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szervezetek és szakemberek felelős munkájának fogyasztói és döntéshozói szintű elismeréséig, támogatásáig.

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség egy olyan, széleskörű szakmai együttműködésen alapuló, a jelen kor kihívásaira választ adó szakmai diskurzus megteremtésén dolgozik a hazai vizes szakma körében, amely összefogás segíti a jövő generációk szakmai fejlődését és képzését, környezettudatos gondolkodásának elősegítését, mert ők azok, akik majd aktív részesei lehetnek a vízkészletek megőrzéséért tett erőfeszítéseknek.

 

A MaSzeSz hisz a változás lehetőségében, és tevékenységével is ezt a célt szolgálja.

 

Rádióinterjú a Víz Világnapja alkalmából

Az Európai Vízügyi Szövetség elnökével, Kovács Károllyal készült interjú a Trend FM  Reggeli Monitorcímű műsorában.

Műsorvezető: Szűcs Péter

 

"Míg Magyarországon a mezőgazdaságban használt víz gazdaságosabb hasznosítása a cél, addig Indiában tízmilliók napi átlagos bevételük 20 százalékát kénytelenek arra fordítani, hogy tiszta ivóvízhez jussanak. A világon 650 millió embernek ez nem adatik meg. Az Európai Vízügyi Szövetség elnöke azt mondta a Trend FM-nek: Magyarországon mindenhol az Európai Unióban előírtnak megfelelő minőségű ivóvíz áll rendelkezésre. Kovács Károly felhívta a figyelmet a csapvíz és a palackos víz közötti árkülönbségre."

 

Az elhangzott beszélgetés itt meghallgatható »

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • Az Unichem Kft. főként a magyar piacon, a kommunális és ipari víz-és szennyvíztisztítás, valamint a technológiai vizek tisztítása területén tevékenykedik. Szervetlen koagulánsok és szerves polielektrolitok széles választékát kínálja különböző alkalmazási…