MASZESZ

Tiszteletbeli EWA elnökként folytatja munkáját Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke

Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) szabálya szerint a mindenkori elnök mandátuma két évre szól, de továbbra is aktív munkát folytat a Szövetség elnökségében Kovács Károly, az EWA leköszönő elnöke, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) elnöke. Kovács Károly 2015 óta töltötte be ezt a posztot, ahol lelkiismeretes és eredményes munkájával  hozzájárult a Szövetség nemzetközi kapcsolattartásának erősítéséhez, valamint a vízgazdálkodás tudományának és gyakorlatának európai- és világviszonylatban is kiemelkedő előmozdításához.

 

Kovacs Karoly web

Havonta átlagosan két, (összesen közel 50) nemzetközi rendezvényen való részvétel és szerepvállalás (Kínától Indonézián és Európán át az USA-ig), számos szakmai uniós direktíva, eljárásrend, stratégia és értékelés összeállításában, véleményezésében való közreműködés (Kohéziós Politika ex-post ellenőrzése, Víz Keretirányelv Megvalósítási Stratégiája, Életciklusköltség-szemlélet alapú közbeszerzési módszertan, stb.), az Európai Bizottság képviselőivel folytatott egyeztetés  (legtöbbször személyesen, Brüsszelben), társszervezetekkel való rendszeres együttműködés, kibővített szervezeti tagság és széleskörű tudásmegosztás  jellemezte Kovács Károly EWA elnöki 24 hónapját.


Kovács Károly 2015-ben EWA elnökként célul tűzte ki a víz jelen- és jövőbeni értékének növelését, a vízszolgáltatás költséghatékonyságának biztosítását, az  ivóvízbe vetett fogyasztói bizalom erősítését, a víz értékének és a szolgáltatás árának egyensúlyba helyezését, amelyekre MaSzeSz elnökként is kiemelkedően  fontos feladatként tekint.


Kovács Károly által betöltött EWA elnöki tisztség egyedülálló lehetőséget adott nemcsak a vízgazdálkodási szakembereknek, hanem egész Magyarországnak. Üzeneteinket eljuttathattuk Európának és rendelkezésünkre álltak fórumok, hogy szakmai elképzeléseinket megvitassuk, és nemzetközi szinten mozgatórugói  lehettünk fontos vízügyi döntéseknek.


Az EWA májusi lisszaboni küldöttgyűlésén a Szövetség új elnöke, José Manuel Gonçalves de Saldanha Matos elismerést adott át Kovács Károlynak az elmúlt két  évben betöltött elnökségi munkájáért, a Szövetség ügyeinek lelkiismeretes irányításáért és a nemzetközi kapcsolattartás erősítéséért, valamint a vízgazdálkodás  tudományának és gyakorlatának európai és világviszonylatban is kiemelkedő előmozdításáért.


Kovács Károly továbbra aktív munkát folytat majd az Európai Vízügyi Szövetség elnökségi tagjaként a környezeti infrastruktúra költséghatékony, fenntartható és  ezáltal megfizethető fejlesztésében, a tudományos és szakmapolitikai hátterének erősítésében, a szakmai, vállalati és civil szervezetekkel való párbeszéd és  együttműködés, közös szakmai nézőpont kialakításában.

 

Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) az egyik legnagyobb, a teljes vízipari szektort felölelő európai civil szervezet. Tagjai közt szinte az összes európai ország képviselteti magát 25 helyi szervezettel, amelyek hozzávetőlegesen 50.000 szakembert számlálnak. Magyarországról az EWA nemzeti tagja a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség. EWA az egyik legjelentősebb szakmai szervezetként hidat jelent a tagszervezetek és az EU jogalkotás között, szem előtt tartva hitvallásukat, a fenntartható vízgazdálkodást, a vízgyűjtő-gazdálkodást, és a víz-, illetve talajvédelmet.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A TRENECON a COWI Magyarország jogutódjaként, közel 15 éves sikeres működés után jött létre. A stratégiai fókusz megváltozásával a tulajdonosi szerkezetben a dán COWI Csoport helyét a magyar menedzsment vette…