MASZESZ

  • 2016. november 14.

Pezsgő szakmai fórum a 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztításáról

2016- november 10-én, közel 120 résztvevővel, tartott nagysikerű szakmai napot a MaSzeSz a „2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és –elhelyezése” témakörben, a Fővárosi Vízművek TISZA termében.

A Szakmai Napot a MaSzeSz alelnöke : Molnár Attila, az ÉRV ZRt műszaki igazgatója vezette.

 

A program időszerűségét a 2000 LE alatti kistelepülések szennyvíztisztításának támogatására kiírt pályázat, és napjaink e témában hazánkban utolsónak valósítandó szannyvíz-harmonizációs feladatának teljesítése adta.

 

A  levezető elnök szakmai napi részevőket köszöntő szavai után a témafelvezető vezérelőadást Dr. Buzás Kálmán  PhD., a Budapesti Műszaki Egyetem Vízi- Közmű és Környezetmérnöki Tanszékének címzetes egyetemi tanára tartotta. Nagyívű előadásában kitért a jelenlegi helyzet ismertetésére, az ehhez kapcsolódó feladatokra, a szóbajöhető  várható megoldásokra, azok  költségkihatásaira,környezet-biztonsági  és üzemeltetési problémáira. Felhívta a figyelmet a gondos, megalapozott döntéselőkészítésre.

 

Ezt követően „ A Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) készítésének jelentősége és módja” címmel tartotta meg előadását  a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karáról Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr. kihangsúlyozva a fenntarthatóság komplexitását az alkalmazásra kiválasztandó megoldáshoz, Mondanivalóját  egy Nógrád-megyei  település – Tolmács -  decentralizált (oldómedencés) szennyvízelhelyezési megoldásának  programszerű telepítéshez készített TSZP –je társadalmi, ökológiai és ökonómiai adottságokat  meghatározó eredményeivel támasztotta alá.

 

Kecskés Gábor a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara  Építőmérnöki Intézetének igazgatóhelyettese, „ A biológiai szennyvíztisztító kisberendezések telepítése” címmel elemezte a szükséges geotechnikai, tisztítás-technológiai jellemzőket, a lakosság szükséges együttműködését a berendezések üzemeltetésében, a hazai programszerű telepítések tapasztalatait széleskörűen felhasználva.

 

Az első három előadás egymásra épülve, egységes szemléletet tükrözött a racionális megvalósítás elveinek tárgyalása során, amelyeket Balatoncsicsó és Apácatorna Polgármesterei által írott levelek felolvasása támasztott alá. A hallgatóság élénk hozzászólásokkal reagált az egyes előadások elhangzása során a felvetett és viszontválaszokkal kiegészített kérdésekre. Majd a Levezető Elnök összefoglalta az elhangzottak legfontosabb mondanivalóit és meghívta ebédre a résztvevőket.

 

Ebéd után Baksa Tamás, a Miniszterelnökség térségfejlesztési referense tartotta meg „Pályázati lehetőségek, tapasztalatok és további lehetőségek” címmel nagy érdeklődést kiváltott előadását. Beszámolt az eddig támogatott beruházásokról és azokról a tervezett további pályázatokról, melyek a szórvány települések, tanyák szennyvízelhelyezési megoldásait kívánják támogatni. Érthető volt az előadáshoz érkezett kérdések és hozzászólások nagy száma, különösen a pályázati összeg és a pályázati körből kizárt szennyvízelhelyező kislétesítmények (oldómedencék) vonatkozásában. Az előadó beszámolt a pályázati kiírás egyeztetéséről és arról, hogy a Belügyminisztérium szakmai állásfoglalásának primátusa alapján határozták meg a kerületi feltételeket.

 

Schmidt Jenő , a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke az érintett kistelepülések érdekviszonyai alapján elemezte a kialakult helyzetet, a pályázatokra fordítható összegeket, a jogszabályi bizonytalanságokat, a települések lakóira a szóbanforgó kérdésben nehezedő terheket. Reményét fejezte ki abban a vonatkozásban, hogy nem kell majd a települési Önkormányzatoknak a hulladék elhelyezéshez hasonló terheket vállalni, önfenntartó megoldások születnek majd.

 

Sütő Vilmos, a BÁCSVÍZ ZRt. Csatornaszolgáltatási ágazatának főmérnöke „Üzemeltetői ajánlás az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása kapcsán” c. előadásában a kisberendezések üzemeltetésének fehér foltjait festette a résztvevők elé és hangsúlyozta, hogy ahol csatornahálózat és szennyvíztisztító telep tudja fogadni a keletkező szennyvizet, ott azt célszerű igénybe venni, mert hosszútávon ez a gazdaságosan és célszerűen üzemeltethető megoldás. Az előadást élénk vita követte, melynek során felmerült, hogy Németországi kisberendezéseket üzemeltetők tapasztalatainak konzultációja célszerű volna, mert ott a keleti országrészben számos település szennyvízelhelyezése kisberendezésekkel van kialakítva.

 

Dudás Mária, az Eötvös József Főiskola hallgatója „ A 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztása és – elhelyezése lehetőségeinek gazdasági elemzése” c. diplomamunkájának eredményei alapján tartotta meg előadását. Részletesen ismertette azt a dinamikus költségelemzési vizsgálatot, melyet a szóbanforgó témában készített. Az előadást érdeklődő vita követte. A konkrét adatok felvételének mértékadó volta iránt volt az érdeklődés a legintenzívebb.

 

Az Évszázad Technológiai Innovációk Bt. ügyvezető igazgatója, Dr. Kovács Antal Ferenc PhD, a „Természeti beruházásokat elősegítő módszer alkalmazása a szennyvízelhelyezésben CTI Ecosystem Finance Scheme” című előadásában a lakosság bevonásának lehetséges módjára adott választ, amivel elő lehet segíteni az ilyen beruházások megvalósulását. Hozzászólás alapján derült fény arra, hogy a szomszédos országok egyike-másika él az ilyen  a struktúrájú beruházási lehetőséggel, amelyet célszerű volna figyelembe venni.

 

A nap záró előadását Kuzma Lilla, a Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft termék menedzsere tartotta, „A tisztított szennyvíz utószűrése és  hasznosítása” címmel. Előadásában ismertette, hogy cégük a mechanikai tisztítás hatásfokának növelése érdekében alkalmazza ezt a módszert, és elsősorban a membrán technika ultraszűrési technológiája előtt, a tisztított  szennyvíz újrahasznosítása céljából  kerülhet alkalmazásra az eljárás.

 

Molnár Attila levezető elnök zárszavában kiemelte, hogy a tavaszi Lajosmizsei Konferencián és a most megrendezett Szakmai Napon elhangzottak alapján fogja a MaSzeSz megfogalmazni ajánlását az érintett főhatóságok számára. Ezzel az egyes kérdésekben élénk vitákat is generáló Szakmai Nap célját teljesítve, eredményesen zárult.

 

Lejegyezte: Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A WILO az egész világon egyet jelent a kitűnő német hagyományok szerinti mérnöki munkával. Fűtési-, hűtési-, klíma-, vízellátási- és szennyvíz-elvezetési szivattyúi és szivattyúrendszerei egyaránt alkalmazhatóak kereskedelmi épületekben, kommunális létesítményekben, az…