MASZESZ

  • 2017. április 6.

MEGHÍVÓ - Kihívások és gyakorlati megoldások a hazai települési vízgazdálkodásban

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) Kihívások és gyakorlati megoldások a települési vízgazdálkodás területén címmel szakmai napot szervez azzal a céllal, hogy közös szakmai fórumon adjon lehetőséget a témakörében érintett tulajdonosi, üzemeltetői és vízipari körök szakembereinek, a települési ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint a csapadékvíz gazdálkodás aktuális helyzetének megvitatására, nézőpontok közelítésére, kitekintéssel az elfogadott Nemzeti Vízstratégia települési vízgazdálkodást érintő fókuszpontjaira.


A fórum további célja, hogy a nehéz gazdasági körülmények között megvalósult fejlesztések ismertetésével olyan jó gyakorlatok kerüljenek bemutatásra, amelyek eredményesen támogatják az ágazat szakmailag megalapozott, hosszútávon fenntartható rekonstrukciós és fejlesztési terveit.


A szakmai nap elsősorban a települési önkormányzatok és üzemeltető szervezetek szakemberei részére szolgál ismeretekkel, de éppúgy fontos lehet a tervezői, beruházói és szakigazgatási területen dolgozó szakemberek számára is.


A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség ezúton tisztelettel meghívja Önt a Kihívások és gyakorlati megoldások a települési vízgazdálkodás területén című szakmai napjára.
A részletes programmal hamarosan jelentkezünk, de addig is kérjük, jegyezze fel a rendezvény április 6-i dátumát!

 

Hátter:

A Kormány 2017. március 7-én elfogadta a Nemzeti Vízstratégiát és a végrehajtását biztosító intézkedési tervet, melynek fő célkitűzése a vízvisszatartás fokozása és vizeink jobb hasznosítása. A Kvassay Jenő Tervként ismert stratégiában megfogalmazott konkrét feladatok végrehajtása jelentős hatással lesz a vízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, árvízvédelem egységeként definiált települési vízgazdálkodás fejlesztésére.

 

Bővebb információ:

http://maszesz.hu/aktivitasaink/esemenyeink

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A SzeBeton Zrt. fő tevékenysége a csapadékvíz,- szennyvíz elvezetésben használatos vezetékrendszerek és különféle műtárgyak, valamint a szennyvíztisztításban, a környezetvédelem területén alkalmazott előre gyártott berendezések gyártása és forgalmazása. Rendszereit és termékkínálaát…