MASZESZ

Életciklusköltség-számítás (LCC) Szakmai Nap

Szeptember második felében Életciklusköltség-számítás (LCC) szerepe és lehetőségei a víziközmű szektorban címmel szakmai napot szervez a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz).

 

A rendezvény célja, hogy közös szakmai fórumon adjon lehetőséget a víziközmű beruházások előkészítésében, közbeszerzésében, megvalósításában és üzemeltetésében érintett műszaki, jogi és gazdasági szakértőknek, valamint a szektor szakigazgatási szakembereinek, döntéshozóinak a beruházások és kapcsolódó közbeszerzések aktuális helyzetének és jövőbeli kilátásainak megvitatására, a nézőpontok közelítésére, a problémák és lehetséges megoldásaik feltárására.
A fórum további célja, olyan hazai és nemzetközi példák, jó gyakorlatok bemutatása is, amelyek során az LCC alkalmazásával gazdaságilag előnyösebb, minőségi, költséghatékony beruházások valósultak meg, hozzájárulva ezzel mind az üzemeltetés pénzügyi életképességéhez, mind a szolgáltatás környezeti, társadalmi fenntarthatóságához.
A szakmai nap aktuális és szakszerű információkat nyújt mind a víziközművek tulajdonosi, üzemeltetői szereplőinek mind a tervezői, beruházói és szakigazgatási területen dolgozó szakemberek számára.

 

A részletes programmal hamarosan jelentkezünk.

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A TRENECON a COWI Magyarország jogutódjaként, közel 15 éves sikeres működés után jött létre. A stratégiai fókusz megváltozásával a tulajdonosi szerkezetben a dán COWI Csoport helyét a magyar menedzsment vette…