MASZESZ

KÉSZEN ÁLLUNK A FELADATRA - Főtitkári köszöntő

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség fundamentális megújítása történt 2016. évben, míg az idei év az aktív működés és a szakmai szerepvállalás időszakának a kezdete.


Az idén húsz éves szervezetünk alapításakor meghatározott céljait, elért eredményeit és hagyományait tiszteletben tartva, jelentős strukturális, szervezeti és működési „ráncfelvarráson” esett át a tavalyi évben, amely egyértelmű karaktert biztosít Szövetségünknek.


Célunk, hogy a települési vízgazdálkodás széleskörű ernyőszervezeteként, az ágazatban dolgozó szakembereket támogassuk a hazai- és nemzetközi információáram biztosításával, együttműködések és együtt gondolkodások kezdeményezésével, a gyakorlatban is alkalmazható műszaki-, gazdasági- és jogi megoldások kidolgozásával.


Új elnökségünk – melynek összetételét tekintve alapjaiban biztosított a tudományos-oktatói, az üzemeltetői-, a vízipari- és az önkormányzati szemlélet – elkötelezett annak érdekében, hogy a MaSzeSz az ágazati társszervezetekkel szoros együttműködésben, világos szakmai iránymutatással szolgáljon a települési vízgazdálkodásban érintett szakemberek széles köre részére.
Aktív és tevékeny elnökségünk a biztos záloga rövid és hosszú távú céljaink elérésének, melyek között az idei évben kiemelten szerepel a települési önkormányzatok munkájának gyakorlati alapú támogatása, tagszervezeti integrálása, valamint az innovációk, technológiai fejlesztések, tudományos tevékenységek bemutatása, a fiatal szakemberek ágazatban tartása. Figyelemmel kísérjük a különböző K+F projektek támogatási és együttműködési lehetőségeit, valamint az ágazati források, pályázati lehetőségek alakulását.


Külön hangsúlyt kap idén a társzervezetekkel való kapcsolatok újragondolása és elmélyítése, illetve a kapcsolódó szakterületekkel (ipari vízhasználók, mezőgazdaság stb.) való együttműködések kialakítása, a MaSzeSz karakterének, célkitűzéseinek egyértelmű kommunikációja.


Nonprofit szervezetek esetében kiemelten fontos tudatosítani az ágazat szereplőivel, hogy az aktív szerepvállalás és a minőségi szolgáltatás alapját a tagok és tagszervezetek szakmai és gazdasági támogatása képezi. A szakmai közösség akaratából létrejövő és működő szervezet mindezekkel felelősen élve végzi szakmai érdekképviseleti munkáját, magas színvonalú szolgáltatást nyújtva és kedvezményeket biztosítva tagjainak.


Ezúton is köszönöm tagjainknak, hogy tagdíjukkal és szerepvállalásukkal hozzájárulnak a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség hiánypótló ágazati működéséhez!

 

Sinka Attila
főtitkár

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A társaságot Tolna megyei Önkormányzatok alapították, annak érdekében, hogy a 2011. évi CCIX. sz. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazottaknak megfelelő víziközmű-szolgáltató céget hozzanak létre, amely a településeken végez víz- és szennyvízszolgáltatást.…