MASZESZ

Beszámoló a Danube Water Conference eseményről

A Danube Water Conference május 2-3. között Bécsben került megrendezésre immár 6. alkalommal. A konferencia minden évben más és más témát ölel fel, idén a 6. Fenntartható Fejlődési Cél (SDG 6) mentén a „Fenntartható víz- és szanitációs szolgáltatások elérése mindenki számára: előrehaladás, kihívások, jövőbeli intézkedések a Duna Régióban” került előtérbe. A kiemelkedő eseményt több, mint 165 résztvevő tisztelte meg jelenlétével, víziközmű-szolgáltatók, szabályozó szervek, állami szervek, szakmai szervezetek és akadémiai tagok képviseltették magukat összesen 16 országból a Duna régióban.


A konferenciát Patricia Lopez, a DWP (Danube Water Program) vezetője és Philip Weller az IAWD (International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area) vezetője nyitotta meg. A konferencián a résztvevőket köszöntötte továbbá Peter Istjan-Hoelzl Ausztria gazdasági minisztere, Walter Kling az IAWD elnöke és Lada Strelkova a World Bank nyugat-balkáni tanácsadója.


A bevezető után a fenntartható víz- és szanitációs szolgáltatások elérésének kihívásai kerültek megvitatásra, valamint a vizes ágazat szerepére, illetve az ágazaton belüli együttműködés fontosságára helyeződött a hangsúly a 6. Fenntartható Fejlődési Cél elérése érdekében.
Ezt követően nemzetközi kitekintést nyerhetett a hallgatóság a célkitűzések megvalósítására tett intézkedések, illetve lépések vonatkozásában panelbeszélgetés keretében. Ebben a szekcióban elsősorban az ágazat financiális kérdései és a finanszírozás lehetőségei kerültek a felszínre. Ezután a munkaerő utánpótlásra terelődött a szó miközben a cseh junior tagozat kapott lehetőséget a bemutatkozásra, emellett szlovák, illetve osztrák példákat hallhattak a résztvevők.


A délután egy rendkívül innovatív poszter bemutatóval ért véget, melyen 5 poszter bemutatására nyílt lehetőség, végül pedig a Duna-parton megrendezésre került hangulatos vacsora zárta a napot.

 

DWC csoportkép


A második napot párhuzamosan zajló előadások színesítették, az egyik szekcióban a megfontolt irányítás és a szakmai stratégiák jelentősége volt a fókuszban. Az előadók egészen a helyi szintű feladatoktól kezdve a regionális, illetve az országos terveken és vezetési gyakorlatokon át mutattak be követendő példákat. A szekció második felében továbbra is a megfontolt irányítás témaköre mentén a díjszabást, illetve a munkaerő modernizálását illetően kerültek példák bemutatásra.


Ezzel egy időben a másik szekció az erős, stabil víziközmű-szolgáltatókra helyezte a hangsúlyt, mely stabilitást egyrészt a vállalatoknál dolgozó munkaerő, másrészt az innováció biztosítja. A stabilitás eléréséhez először a Duna régió országaiból érkező előadók a kapacitás fejlesztését célzó módszereket, gyakorlati tapasztalatokat, illetve az elért eredményeket mutatták be színvonalas előadások, majd panelbeszélgetés keretében. Ezt követően a résztvevők különböző innovációkkal ismerkedhettek meg úgy, mint az energiahatékonyság növekedését biztosító innovatív szennyvíztisztító telepekkel, illetve a telepeken kialakított koncepciókkal, foszforeltávolítási stratégiákkal, működési és fenntartási költségek csökkentését célzó, illetve környezet közeli megoldásokkal.


Délután a kapacitás fejlesztés került a középpontba, a résztvevők először bővebb ismereteket szerezhettek a D-LeaP (The Danube Learning Partnership) és a RCDN (Regional Capacity Development Network), mint a kapacitás fejlesztését elhivatott ösztönzőkkel. Ezt követően kerekasztal beszélgetésre került sor, melyen első sorban a további kapacitás fejlesztési szükségletek, igények, lehetőségek, programok kerültek megvitatásra mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.


A záró szekcióban a panel beszélgetés résztvevői kiemelték a konferencia fontosságát, hiszen a fenntartható víz- és szanitációs szolgáltatások megvalósítása mindenki számára kiemelt jelentőségű, melynek eléréséhez az ilyen jellegű konferenciák nagy segítséget nyújtanak. Megállapításra került továbbá, hogy a konferenciák mellett kiemelt szerephez jutnak az önkormányzati és víziközmű szövetségek egyaránt. Emellett kulcsfontosságú, hogy tovább fejlődjön az információ átadás, a tapasztalatcsere, az innovációk megosztása, a további fejlődés mellett azonban azok hatásainak mérésére, kiértékelésére és a visszajelzésekre is szükség van. Ezen túl a kapacitás fejlesztés, a munkaerő megtartása, a fiatalok támogatása, aktív bevonása szintén meghatározó szerephez jut napjainkban.


Az idei konferencia programja - az előző évi visszajelzéseket figyelembe véve - úgy került kialakításra, hogy hosszabb időkeret biztosított az interaktív előadásokra, kerekasztal beszélgetésekre, illetve az előadások megvitatására, a felmerülő kérdésekre, ezzel a konferencia megfelelő platformot teremtett a Duna régió országaiból és a csatlakozó országokból érkező, a vizes ágazat valamennyi szegmensét képviselő résztvevő számára, hogy tapasztalataikat, ötleteiket, innovatív megoldásaikat megosszák, szakmai kapcsolataikat tovább erősítsék. A konferencia egyik fontos eleme volt továbbá, hogy rávilágítson a fiatal vizes szakemberek értékeire, támogatásuk jelentőségére és lehetőségeire. Ezt példázza a fiatal vizes szakemberek (YWPs) aktív bevonása a konferencia során, akik így moderátori, előadói, illetve jegyzőkönyvvezetői szerepekhez jutottak a konferencián résztvevők nagy megelégedésére.


A konferenciát követően, május 4-én különböző üzleti találkozók kerültek megrendezésre, melyek között szerepelt a Duna régió fiatal vizes szakemberei számára szervezett workshop is. A workshop célja, hogy a Duna régióban, illetve a környező országokban dolgozó juniorok számára megteremtse a lehetőséget a találkozásra, információ-, illetve tapasztalatcserére, együttműködésük erősítésére, az együtt gondolkodásra, a fiatal szakemberek céljainak, igényeinek megvitatására és a támogatási lehetőségeinek feltárására. Emellett kiemelt téma volt az egyes országokban kialakult, illetve jelenleg is formálódó junior tagozatok (35 év alatti vizes szakemberekből álló csoportok, szervezetek), melyek a korosztály érdekképviseletét hivatottak szolgálni amellett, hogy támogatják és segítik a szakmai fejlődést és előrehaladást, a vizes szakma utánpótlásának megerősítését.


A konferencia keretében szervezett junior workshop évről évre nagyobb népszerűségnek örvend. A folyamatosan bővülő létszám és az egyre több országot felvonultató esemény fokozatosan növekvő figyelmet kap és nem csak a fiatalok körében, hanem a tapasztalt kollégák és különböző nemzetközi szervezetek - mint például az IWA és az IAWD - segítő kezet nyújtanak a szakmai együttműködés megteremtéséhez. A seniorok egyre nagyobb figyelmet szentelnek a fiataloknak és ötleteiknek elismerve ezzel a munkájukat és elhivatottságukat, ösztönözve őket a további sikerek elérésében.

 

Hanzel Tímea, MaSzeSz JurTa elnökségi tag

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói