MASZESZ

Főtitkári évértékelő

Kedves Kollégák!
Elégedetten zárjuk az évet, mert elértük mindazt, amit célként tűztünk ki. Megalapoztuk a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség többször emlegetett megújítását.

2016-os évben rendeztük a MaSzeSz működésének alapját képző dokumentumokat, a tagságot és az aktív működéshez nélkülözhetetlen tagdíjrendszert. A Fővárosi Vízművek által biztosított kis irodában, kétfős titkársággal, de immár saját munkakörnyezetben végezzük napi teendőinket.

 

Jelentős témákat tárgyaló országos konferenciát és – a szakembergárda kimagasló érdeklődése mellett, nem ritkán a száz főt is meghaladó részvétellel – szakmai napokat szerveztünk. Rendezvényeink alkalmával sikerült egy olyan aktív szakmai fórumot és közösséget életre hívnunk, ahol a tudományos élet képviselői, az üzemeltetést végző szakemberek, a vízipar innovatív megoldásait felvonultató cégek, az önkormányzatok, minisztériumok és szakhatóságok szakemberei együtt gondolkodva keresték a megoldást a települési vízgazdálkodás területén lévő aktuális és hosszú távú gyakorlati problémák megoldásaira. Ezek a rendezvények mindegyikén olyan ajánlások, iránymutatások kerültek megfogalmazásra, amelyeket a MaSzeSz a települési vízgazdálkodás minden szereplőjének érdekét figyelembe véve képviselhet.

 

Szakmai munkaszervezeteket hoztunk létre gazdasági, csapadékvíz gazdálkodási és víz-érték kommunikációs témakörökben. Hiánypótló és előremutató szakkönyvet adtunk ki, és további szakkönyvek kiadását tervezzük a jövőben is. Aktív együttműködéseket alakítottunk ki a legjelentősebb önkormányzati érdekképviseletekkel, míg nemzetközi kapcsolatainkat az European Water Association szervezetével mind a szakmai műhelymunkákban való részvételünkkel, mind Kovács Károly elnökünk EWA elnöki szerepvállalásával tovább fokoztuk.

 

A Budapesti Víz Világtalálkozó Vízipari Szakkiállításán lehetőségünk nyílt a széles szakmai közönség előtt bemutatni azokat a törekvéseinket, amelyeket – a nemzetközi kapcsolatoknak és a hazai elkötelezett szakértői gárdának köszönhetően – a települési vízgazdálkodás szakterületéért végzünk. Friss arculattal, újragondolt Hírcsatorna magazinnal, valamint a hamarosan megjelenő, a kor elvárásainak megfelelő honlappal hívtuk fel a figyelmet a megújulásunkra és a szervezeti tagságunkban rejlő lehetőségekre. Azokra az aktivitásokra, szolgáltatásokra és kedvezményekre, amelyet a tagságot vállalók részére kívánunk minél kézzelfoghatóbb formában biztosítani.

 

Év végével pedig egy olyan aktív és tevékeny elnökség került megválasztásra, ami biztos záloga a rövid és hosszú távú céljaink elérésének, és összetételével alapjaiban biztosított a tudományos-oktatói, az üzemeltetői-, a vízipari- és az önkormányzati jelenlétet a MaSzeSz elnökségi munkájában.

 

Célunk világos: a települési vízgazdálkodás széleskörű ernyőszervezeteként, az ágazatban dolgozó szakemberek támogatása a hazai és nemzetközi tudástranszfer, információáram biztosításával, együttműködések, együtt gondolkodások kezdeményezésével, a gyakorlatban is alkalmazható műszaki, gazdasági és jogi megoldások kidolgozásával, támogatásával.

 

Itt szeretnék megemlékezni a MaSzeSz legfőbb alapító tagjáról, Dr. Dulovics Dezsőről, akit nagy fájdalmunkra idén veszítettünk el. Halála mérhetetlenül nagy veszteség a vizes szakmának.

 

Szeretném külön megköszönni elnökünk, Kovács Károly elkötelezett és makacs kitartással végzett támogató munkáját, mérhetetlen optimizmusát és lelkesedését. Köszönöm közvetlen kollégáim fáradhatatlan munkáját és az ágazatért tenni akaró önzetlen szakemberek támogatását.

 

Kérem, kövessék figyelemmel a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség szakmai törekvéseit, valamint a tagjaink részére nyújtott szolgáltatások és kedvezmények bővülő körét.

Kívánok békés, meghitt ünnepeket és sikerekben gazdag boldog újévet!

 

Sinka Attila

főtitkár

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • Az Unichem Kft. főként a magyar piacon, a kommunális és ipari víz-és szennyvíztisztítás, valamint a technológiai vizek tisztítása területén tevékenykedik. Szervetlen koagulánsok és szerves polielektrolitok széles választékát kínálja különböző alkalmazási…