MASZESZ

  • 2016. június 28.

Csődiagnosztikai Szakmai Nap

A MaSzeSz újabb sikeres szakmai nap szervezésével hozta közelebb a hazai és nemzetközi szakembereket

A MaSzeSz újabb sikeres szakmai nap szervezésével hozta közelebb a hazai és nemzetközi szakembereket

A városainkat és hazánkat behálózó nagy átmérőjű ivóvíz vezetékek jellemző életkora 40-től 70 évig terjed, amelyek anyaguktól és gyártástechnológiájuktól függően élettartamuk vége felé közelednek. Biztonságos üzemeltetésük és az ellátás biztonsága az egyik legfontosabb szempont, jelen állapotukról azonban keveset tudunk.

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) Csődiagnosztikai Szakmai Napja alkalmával a nagy átmérőjű, öntöttvas, SENTAB, azbeszt-cement, KM-PVC és acél vezetékek jelenleg elérhető diagnosztikai módszereivel foglalkozott, elsősorban a technológiák bemutatását, alkalmazását, illetve a piaci szereplők bemutatkozását célozva.

 

A Csődiagnosztikai Szakmai Napunk hazai- és nemzetközi cégek részvételével, valamint ennek a speciális területnek a legkiválóbb és elismert képviselőinek a meghívásával teljesebb képet nyújtott a létező diagnosztikai eljárásokról, azok várható eredményeiről.

Az előadásokat követően a résztvevők az egyes technológiákkal kapcsolatban azonnal választ kaptak a felmerülő kérdéseikre, a Szakmai Nap végén pedig személyes konzultációs lehetőséget biztosítottunk az előadó cégek képviselőivel.

 

A Csődiagnosztikai Szakmai Nap egyik kiemelt célja volt, hogy összehozza a vizes és szennyvizes szakembereket és az üzleti szféra képviselőit, és megteremtse az üzleti célú megbeszélések lehetőségét, ahol az egyedi elképzeléseken túl a potenciális együttműködések kialakításán át az üzleti szféra bemutatkozhatott.

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A Fővárosi Vízművek Zrt. a Főváros és a hozzá tartozó agglomeráció területén ivóvíz- és iparivíz-szolgáltatási, ivóvíz-átadási, továbbá szennyvíz-szolgáltatási és -tisztítási tevékenységet végez. Vezetékei több mint 5000 kilométer hosszan hálózzák be…