MASZESZ

  • 2016. május 24-25.

Beszámoló a MaSzeSz országos konferenciájáról

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) immár 17. alkalommal rendezte meg országos konferenciáját, idén a „Víziközmű fejlesztés forrásai és a források költséghatékony felhasználásának” témakörében. A konferencia egyediségét az aktuális témákat gyakorlati szempontból megközelítő előadásokhoz kapcsolódó pezsgő szakmai vitafórum biztosította, melynek célja, hogy az elhangzottak alapján megfogalmazott ajánlásokat és együttműködéseket követően tényleges megoldások születhessenek a felmerült problémákra.

A MaSzeSz közel két évtizedes fennállása óta minden évben megrendezi a már hagyománynak számító országos konferenciáját Lajosmizsén. A kétnapos konferenciára meghívást kaptak a hazai települési vízgazdálkodási ágazat képviselői, a víziközmű és vízipari cégek, illetve a minisztériumok és hatóságok mellett az önkormányzatok és a témában érintett oktatási intézmények is.
Az idei rendhagyó konferencia nem csak a vizes szakma találkozásának szolgáltatott kiváló színteret, de a megújuló MaSzeSz jövőbeli terveibe és előremutató működési struktúrájába is bepillantást engedett a résztvevőknek.

 

 A MaSzeSz az elmúlt néhány hónapban működésében és a tagjainak nyújtott szolgáltatásaiban is megújult: „A szervezeti struktúránk megszilárdítását követően meghatároztuk céljainkat annak érdekében, hogy a széleskörű együtt gondolkodás és együttműködés lehetőségének megteremtésével, a hazai és nemzetközi tudás- és szakmai tapasztalat megosztásával, illetve a szakmai és technikai irányelvek, ajánlások kidolgozásával értékes és valódi szolgáltatást nyújtsunk a széles körben értelmezett települési vízgazdálkodás területén dolgozó szakemberek munkájához. További kiemelt feladatunk az oktatási intézmények és a fiatal tehetségek integrálása a szakmai közösségbe, valamint a friss, innovatív elképzelések támogatása.” – hangsúlyozta előadásában Sinka Attila, a MaSzeSz főtitkára.

 

A konferencia főbb témái mentén három plenáris ülés keretében tartottak előadásokat a Gördülő Fejlesztési Tervekbe foglalt víziközmű fejlesztések forrásairól, tapasztalatairól és lehetőségeiről, valamint az ágazatban egyre erősödő hazai és nemzetközi érdeklődéssel és elismeréssel kísért életciklus költség alapú közbeszerzésekről. Az elmúlt évek tapasztalati alapján a MaSzeSz újító tevékenysége a plenáris üléseket követő szakmai fórumok szervezésében is tetten érhető: az előadások után a megjelent ágazat képviselői aktívan részt vehettek és hozzászólhattak az előadásokon elhangzottakhoz, így véleményüket megosztva valódi megoldási javaslatok kerültek megfogalmazásra. „Célunk, hogy ezzel is hozzájáruljunk egy megoldásközpontú szakmai vita kialakulásához, amellyel a MaSzeSz egy újabb lépést tesz egy eredményes érdekképviseleti szolgáltatás irányába.” – tette hozzá a MaSzeSz főtitkára.

 

A számos elismert szakembert és kiváló előadót felsorakoztató konferencia egyik kiemelkedő pillanata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TOÖSZ) és a MaSzeSz között létrejövő együttműködési megállapodás aláírása volt. A megállapodás keretében a MaSzeSz – mint a TÖOSZ ágazati kérdésekben elsődleges szakmai partnere – a megfelelő információs és szakmai tudásháttér biztosításával segíti a tulajdonos önkormányzatok munkáját. A konferencián beszédében Schmidt Jenő TOÖSZ elnök is kiemelte azt a célt, amit a két szervezet közötti megállapodás is rögzít: „A megfelelő szakmai információs háttér biztosításával, a hazai tudásbázis és tananyagok fejlesztésével, valamint képzések, tréningek, illetve konferenciák szervezésével elősegítsük a hatékonyabb szakmai működést, hogy a vízgazdálkodási beruházások, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a hosszú távú, gazdaságos fenntartást és üzemeltetést célul kitűző formában valósuljanak meg.„

 

A konferencián Kovács Károly, a szervezet elnöke ünnepélyes keretek között adta át a MaSzeSz legmagasabb rangú kitüntetését, az Aranyfedlap díjat Boda János főmérnöknek, akit a szennyvíztisztítás és szennyvíziszap kezelés szakterületén végzett több évtizedes kiemelkedő tervezői, oktatói tevékenységének és a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Elnökségi tagjaként végzett odaadó munkájáért részesített elismerésében a Szervezet.

 

A MaSzeSz XVII. Országos Konferenciája a kötetlen hangulatának köszönhetően olyan aktív légkörben zajlott le, amely kiváló találkozási pontként lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevő szakemberek megosszák egymással véleményüket, tapasztalataikat, és párbeszédet kezdeményezzenek a vitás szakmai kérdésekről és problémákról.

 

Találkozzunk jövőre is a MaSzeSz Országos Konferenciáján!

 

Ezúton is köszönjük a rendezvény támogatóinak, hogy ilyen magas színvonalon valósulhatott meg a rendezvényünk!

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. Megkatározó tevékenységi köre a szerelvények értékesítése, fejlesztése és gyártása. Termékpalettáján megtalálható a vízellátás és szennyvízelvezetés szerelvényei legyen az karimás idom, tolózár, tűzcsap, különféle csőkötések…