MASZESZ

Teret adunk a fiatal szakmai közösségeknek

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) idén is nagy sikerrel zárta a Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpózium rendezvényét. A fiatal szakemberek támogatásáért és a szakmai közösségekbe integrálásáért elhivatott MaSzeSz ennek mentén szervezte eseményét immár hatodik alkalommal, amely 2017-től az egy éve elhunyt Dr. Dulovics Dezső nevét viselve állít emléket a diákokért végzett fáradhatatlan oktatói munkásságának.


A MaSzeSz, a Víz Világnapján rendezett eseményén 14 lelkes és – a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vagy a települési vízgazdálkodás egyéb területén üzemeltetői-, tervezői- és/vagy tudományos tevékenységet folytató – fiatal szakembernek biztosított teret kutatási területük, látásmódjuk és újszerű ötleteik megismertetésére.


A szimpózium neves szakemberekből és cégvezetőkből álló zsűrije Dr. Csizmadia Péter (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék) „Nemnewtoni reológiájú szennyvíz közeg áramlási veszteségeinek vizsgálata csőkönyökben” című előadását ítélte a legjobbnak, aki ezzel részvételt és előadási lehetőséget nyert az IWA 9th Eastern European Young Water Professionals konferenciájára. A legjobb előadók csoportja a Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. jóvoltából részt vehet egy négynapos külföldi szakmai úton, illetve a kiemelkedő előadók kutatási eredményeiket a MaSzeSz kéthavonta megjelenő szakmai lapjában, a Hírcsatornában publikálhatják.

 

DSC04993


További díjazottak:


II. helyezett


Dr. Tóth András József – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Előadás címe: „Extraktív heteroazeotróp desztilláció alkalmazása technológiai hulladékvizek hasznosítására”


III. helyezett


Vizsolyi Éva Cseperke – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont
Előadás címe: „Ferráttechnológia alkalmazása felszín alatti vizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítására”


Hawle különdíj


Varga Laura – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Előadásának címe: „Esővízgyűjtő Tartály újszerű méretezési Módszere az éghajlatváltozás hatásának figyelembe vételével”


A közösségi kapcsolatteremtés jegyében a rendezvény kiváló lehetőséget biztosított a vízipar területén tevékenykedő szervezetek képviselőinek is arra, hogy megismerjék a fiatal, friss gondolkodású, innovatív ötletekkel rendelkező mérnököket, és az előadásokat követő kötetlenebb személyes beszélgetések alkalmával tapasztalataikat megosszák a résztvevőkkel és a zsűri tagjaival.


A Junior Szimpózium keretében megalakuló MaSzeSz Junior Tagozat (JURTA) első ülését is megtartották.

 

A fiatalokért elkötelezett MaSzeSz célja a juniorok támogatásán és bemutatkozási lehetőségük biztosításán túl, egy olyan szakmai közösség megteremtése, ahol teret enged a fiatal mérnököknek a közös ötletelésre, tapasztalatcserére és szakmai igényeik megvitatására. Ennek szolgálatában a Szimpózium keretében megalakult a MaSzesz Junior Tagozata (JURTA).


A JURTA célja, hogy létrehozzon egy olyan fiatal szakemberekből álló kört, aki a vizes terület minden szegletéből érkezve (egyetemi-, tudományos-, kutatási-, üzemeltetés, tervezés, szolgáltatás, menedzsment, kapcsolódó szakterületek), a szenior kollégákkal szoros kapcsolatban pezsgő szakmai fórumok szervezésével, találkozási lehetőségek megteremtésével, jó szakmai és emberi kapcsolataik elmélyítésével szerezzenek tartalmas élményeket, amelyekkel a hazai közösségeken túl a nemzetközi vérkeringésbe is aktívabban bekapcsolódhatnak.


A JURTÁ-ba szeretettel várnak minden olyan, a vizes szakma iránt elhivatott és tenni akaró fiatal szakembert, aki tudása és elszántsága révén idejét jó szívvel szánja a saját és a junior korosztály szakmai életének és kapcsolati rendszerének felpezsdítésére és gazdagítására.


Víz Világnapja – Szennyvíz? Tiszta vizet!


Az ünnepélyes keretek között történő eredményhirdetés során Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke a díjazottak méltatásán túl a Víz Világnapja alkalmából kiemelte, hogy, mindenkinek joga van a tiszta ivóvízhez, hiszen ez a legfontosabb élelmiszer, azonban sokan megfeledkeznek a víz értékéről. „A tiszta víz megléte és előállítása, valamint a rendszerben történő szállítása, biztosítása elképesztő munka és érték. Ezért a MaSzeSz az ivóvíz értékére szeretné felhívni a figyelmet, így hosszú távú céljaként a csapvízbe vetett hit megőrzését, a lakosság csapvízzel kapcsolatos attitűdjének pozitív változását, és a csapvíz, mint ivóvíz értékének erősítését határozta meg. Ezzel összefüggésben támogatja a fiatal szakembereket, hiszen a jövő generációi, friss tapasztalataikkal, új látásmódjukkal, kiváló szakmaiságukkal és lelkesedésükkel tehetnek a legtöbbet a víz értékének megőrzéséért.” – tette hozzá Kovács Károly.


Kérjük, kövessék figyelemmel a következő HÍRCSATORNA lapszámainkat, amelyben bővebben olvashatnak a legeredményesebb előadók szakmai előadásairól.


A rendezvény nem valósulhatott volna meg nagylelkű támogatóink nélkül, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni hozzájárulásukat a feltörekvő fiatalok bemutatkozási lehetőségének biztosításához.

 

hawle       Pureco

 

torray  fomterv

 

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói