MASZESZ

Születésnap, és még sokkal több… - A 2019. évi Dulovics Dezső Junior Szimpózium beszámolója

Nyitott szellem. Egyenes gerinc. Érző szív.

Nyitott szellem… mert Prof. emerita Dr. Dulovics Dezsőné, Marika szinte gyermeki kíváncsisággal és tűzzel teli érdeklődéssel fordult a vizes kihívások, és szakmája széles területe felé. Nagy intelligenciával és nyitott gondolkodással vette észre még az övétől távolabb eső területeken születő értékes eredményeket is, példás tisztelettel és alázattal szánt ezekre figyelmet. Hozzászólásait és kritikáit a legnagyobb jóindulat és a segítő szándék hajtotta. A Hírcsatorna főszerkesztőjeként lenyűgöző alapossággal ment utána és írt magas színvonalú részletes összefoglalókat a konferenciák és szakmai napok programjában megjelenő munkáknak, valamint gondozta értékes szakmai kéziratok megjelenését, amire a jó szemmel kiválasztott fiatalokat is nagy türelemmel buzdította.


Egyenes gerinc… mert bár utolsó éveiben bottal járt, személyisége egyenes tartást, szilaj kiállást és tiszteletet érdemlő határozottságot sugárzott (és szelíd jelenléttel tanított) környezetének. A fiatalok számára is példaértékű volt egyenessége, fáradhatatlan munkálkodása, amit panasz sohasem, csak ösztönző szavak kísértek.


Érző szív… mert a szakma szeretetén túlmenően az embert is szerette. Igazi pedagógusként gondozta a fiatalok előre menetelét. Férjével, Dezső bácsival teljesen egybeforrtak, és ennek a külső szemmel is megkapó, szerető összetartozásnak volt egy nagyon kedves és vonzó aurája, ami „otthon-meleget” sugárzott - jó volt benne lenni!


A szeretett fiatalok nevében főhajtással búcsúzom szakmai és emberi hagyatéka/hagyatékuk előtt – Professzor Asszony, kedves Marika, köszönet mindezekért! Nyugodjon békében!

 

Éppen az idei junior szimpózium szervezése kapcsán, január végén írtam egy körlevelet a MaSzeSz elnökségének és további szenior kollégáknak kérve őket, hogy buzdítsák a környezetükben levő fiatalokat az előadói vagy a résztvevői jelentkezésre. A késő esti levelemre elsőként - és még aznap nagyon rövid időn belül - reagált Marika azzal, hogy már több helyre továbbította, és fogja is még számos kolléga felé. Azt írta, hogy nagy öröm számára, hogy éppen március 6-án rendezzük meg a szimpóziumot, mert ez férje, Dulovics Dezső születésnapja… Válaszomban megírtam neki köszönetemet, és örömömet fejeztem ki, hogy minden érdem nélkül sikerült „beletrafálnunk” ebbe a kedves dátumba. Tudatlanságomban nem szándékosan, de összességében talán nem véletlenül alakult ez így. És március 6. ünnepnap volt, egy születésnap, és annál sokkal-sokkal több, mint ahogy a Dulovics házaspár élete is messze túlmutat az elmúláson. Az általuk és más szenior kollégák által elindított hagyományt folytatjuk és visszük tovább: Vízre tesszük a jövőt!


… Mert megéri, legalábbis közép- és hosszútávon biztosan. A 2010 óta szerveződő, 2017 óta Dulovics Dezső Junior Szimpózium néven meghirdetett, és az idén 8. alkalommal megrendezett vizes junior konferencia az érdekes szakmai tapasztalatcserén, és a 35 év alatti tehetséges vizes szakemberek teljesítményének elismerésén és díjazásán túlmenően kaput képez egy olyan szakmai közösségbe, amely a „vizes szakma fenntarthatóságán”, az emberi erőforrás, a szakma utánpótlása toborzásán és megtartásán dolgozik együttes erővel és fiatalos lendülettel. A 2017-ben alakult MaSzeSz Junior Tagozat (MaSzeSz JurTa) küldetése, hogy erős szakmai közösséget hozzon létre a fiatal vizes szakemberek számára, ahova jó és megerősítő tartozni. Olyan fórum kíván lenni, ahol helye van érdekes szakmai tapasztalatcseréknek, ahol a fiatal és a fiatalos idősebb és tapasztaltabb kollégák személyesen találkozni tudnak, ahol akár életre szóló szakmai és emberi kapcsolatok jöhetnek létre. Célunk az is, hogy a felnövekvő generáció számára megmutassuk a víz valódi értékét, elterjesszük az intelligens környezettudatos gondolkodást. A vizes szakmát szeretnénk vonzóvá tenni a fiatalok számára és egyúttal a „hangjuk” lenni, hogy a döntéshozók részéről is mielőbb megszülessenek a fenntartható települési vízgazdálkodás kialakításához és fenntartásához égetően szükséges lépések. A hazai szimpózium egyúttal „ugródeszka” és fontos kapocs a nemzetközi szervezetek (pl. IWA, EWA) és konferenciák felé is, hogy fiataljainkat beirányítsuk a nemzetközi, és főként a regionális „vízkeringésbe”.

 

Az idei szimpóziumon, amely igazi ipari környezetben, a Malom udvar egyik rendezvényházában kapott helyet, összesen 14 előadás hangzott el 4 szekcióba rendezve: Természetes vízkészletek; Szennyvíztisztítás; Mezőgazdasági és ipari szennyvíz kezelés és hasznosítás; Ivóvízbázisok és ivóvízhálózatok. A 15 perces előadásokat 5-5 perc vita követte, az előadók felsőoktatási és kutató intézményekből (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pannon Egyetem, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet), víziközmű cégektől (Bácsvíz Zrt.) és a versenyszférából (DHI Hungary Kft., IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft., Wessling Hungary Kft.) egyaránt érkeztek. A magas színvonalú és rendkívül széles vizes spektrumot felölelő előadások sodrása élénk kérdezz-felelek-be torkollott, mi a szünetekben is folytatódott.

 

3.kép A Szimpózium csoportképe


A sok színvonalas előadás közül az elismert szakemberekből álló zsűri döntése alapján kiválasztott legjobbak értékes díjazásban részesültek összesen négy kategóriában a következők szerint:
• Huzsvár Tamás (BME HDR Tanszék): Ivóvízhálózatok tűzi- és ivóvízkapacitás növelése - kutatás-fejlesztési tudományos munkák és közönségdíj kategóriák
• Dr. Kun Ágnes (NAIK ÖVKI): Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben – innovációs díj kategória
• Szombathy Péter (BME ABÉT): SBR rendszer költségkímélő hatékonyságnövelése úszó fedlappal – üzemeltetői megoldások kategória


Huzsvár Tamás szereplésével előadói részvételt nyert a 11th IWA Eastern European YWPs Conference prágai rendezvényére, amelyre októberben kerül sor.

 

Junior díjazottak

 

Dr. Bakos Vince, MaSzeSz elnökségi tag, JurTa elnök

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói