MASZESZ

  • Baja, 2017. november 14-15.

Önálló szekciót kapott a MaSzeSz - Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia


Csapadékvíz-gazdálkodás, nemzetközi tapasztalatok fókusszal külön szekció ülés megszervezésére kapott felkérést Szövetségünk. 

 

2017. november 14-15-én Baján kerül megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem országos konferenciája, melynek célja azon hazai és nemzetközi kutatások, legújabb műszaki megoldások bemutatása, térnyerésének elősegítése, melyek hozzájárulnak a fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz.

 

A kiemelt jelentőségű konferencia plenáris ülésének vezér előadói többek között arra keresik a választ, melyek a települési vízgazdálkodás globális kihívásai és trendjei, melyek a víziközmű-szolgáltatás és szabályozás aktuális dilemmái, hol helyezkedik el a települési csapadékvíz-gazdálkodás a vízzel való gazdálkodásban, milyen paradigmaváltás fogalmazható meg a csapadékvíz-csatornázásban, illetve milyen egyéb stratégiai kihívások merülnek fel a téma egészével összefüggésben.

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a csapadékvíz-gazdálkodás témáját több mint egy évtizede gondozó szakmai szövetségként szervezhetünk komplett szekcióülést az év egyik legjelentősebb országos vizes konferenciáján. Szövetségünkben nemzetközi együttműködéseinknek köszönhetően, illetve tagjaink szakmai munkájának eredményeképpen jelentős tudás és tapasztalat halmozódott fel a nemzetközi fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodás témakörében.

 

Az Országos Konferencián tartott önálló szekciónk célja, hogy előmozdítsuk és közös gondolkodásra, együttműködésre ösztönözzük a különböző érdekcsoportokhoz tartozó szakembereket, szolgáltatókat, önkormányzatokat, oktatási intézményeket, hatóságokat, hogy megteremthessük a fejlődés, fenntarthatóság és hatékony rendszer személetű érdekérvényesítés lehetőségét.

 

Célunk továbbá, hogy a nemzetközi gyakorlatok, fejlesztések ismertetésével olyan jó példákat mutathassunk a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén kihívásokkal szembesülő szakemberek számára, melyek hazai gyakorlatba történő átültetése, alkalmazása innovatív, költséghatékony megoldásokat biztosít. A MaSzeSz „Kitekintés a csapadékvíz-gazdálkodás nemzetközi tapasztalataira” című szekciója elsősorban a települési önkormányzatok és üzemeltető szervezetek szakemberei részére szolgál ismeretekkel, de éppúgy fontos lehet a tervezői, beruházói és szakigazgatási területen dolgozó szakemberek számára is.

Részletes program, és jelentkezés a MaSzeSz szekcióra: ITT >>

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2018.évi működésünk támogatói