MASZESZ

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar felvételi 2018 - közszolgálati ösztöndíjas képzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 3 alapképzési szakot hirdet, melyre várja a már diplomával rendelkező jelentkezőket is, egyedülálló közszolgálati ösztöndíjas képzéseire.


FELVÉTELI HATÁRIDŐ: 2018. február 15.

Már elérhető a felvi.hu-n:


VÍZÜGYI ÜZEMELTETÉSI MÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK

2018 szeptemberétől új szak indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán. A 6 féléves vízügyi üzemeltetési mérnök alapszak képzési idejét és szaktartalmát tekintve egyedülálló az országban. A képzés célja olyan korszerű műszaki és menedzsment ismeretekkel rendelkező vízügyi mérnökök képzése, akik képesek a vízgazdálkodási létesítmények üzembe helyezési, üzemeltetési feladatainak ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére. A hiánypótló szakról kikerülő mérnökök iránt komoly munkaerőpicai igény jelentkezik.
Az alapképzési szakot három specializációval indítjuk nappali és levelező tagozaton: vízi közmű üzemeltetési, hidrogeológiai-vízbeszerzési, területi vízgazdálkodási. A vízi közű üzemeltetési specializáción a hallgatók a települési vízgazdálkodás (vízszerzés, víztisztítás, vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás) létesítményeinek üzemeltetésével kapcsolatos szakmai ismereteket sajátíthatják el. Az államigazgatás a vízügyi üzemeltetési mérnök szakmai színvonalát elismerve jogszabályban is rögzített szakmai jogosítványokat kötött a képzésben megszerzett diplomához (16/2016 BM rendelet a közcélú ivóvízművek és szennyvízelvezető és tisztító művek üzemeltetéséről).
Érettségi vizsgakövetelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy.

 

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Specializációk: vízgazdálkodási specializáció, víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció
Érettségi vizsgakövetelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy.

 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja felkészült, idegennyelv-tudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Specializációk: területi vízgazdálkodás specializáció, vízellátás-csatornázás specializáció, vízkárelhárítás specializáció
Érettségi vizsgakövetelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy.

 

Mit jelent a közszolgálati ösztöndíj? Az NKE-n eltöltött támogatott félévek nem számítanak bele a felsőoktatási jogszabályok által engedélyezett tizenkét félévbe. Tehát, a már diplomával rendelkezők is állami ösztöndíjasként tanulhatnak az NKE Víztudományi Karán.


Online jelentkezésre van lehetőség a FELVI.HU oldalon


Határidő: 2018. február 15.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói