MASZESZ

Nem mindegy, mi van a csap mögött! MaSzeSz - VÍZÉRTÉK szemléletformáló program

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetséget (MaSzeSz), melynek fő célja, hogy a vízminőség- és a környezet védelme érdekében a fenntartható szennyvízgazdálkodás feladatainak megoldására biztosítson megfelelő szakmai hátteret a szakembereknek, az ITM által megnyitott, KEHOP felhívás keretében a társadalom széles rétegeinek elérését és tudásának felmérését és szemléletformálási program kidolgozását tűzte ki, még 2019-ben. Ehhez a feladathoz konzorciumi partnere lett a társadalmi szemléletformálásban és tájékoztatásban régóta jártas WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány.

 

A VÍZÉRTÉK program fókuszában a lakosság vízértékkel, közműves vízellátással kapcsolatos tudásszintjének felmérése, továbbá a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevők ismeretanyagának fejlesztésére és a víziközmű-szolgáltatás jelentőségének hangsúlyozására irányuló, országos szemléletformáló-érzékenyítő stratégia kidolgozása állt.

 

A Széchenyi 2020 programban európai uniós támogatással megvalósuló KEHOP-2.1.7-2019-00010 kódszámú Vízérték szemléletformáló program keretében társadalmi felmérés készült arról, milyen szinten ismeri a lakosság a problémát és annak hatásait. A felmérés eredményét a MaSzeSz vezetői sajtótájékoztató keretében mutatták be. „A jövő generáció ivóvízellátásának fenntarthatósága a mi kezünkben van. A szakma tisztában van a megoldási lehetőségekkel, a felméréssel pedig megismerhettük a társadalom támogató hozzáállását a hálózatok korszerűsítésével kapcsolatban. Célunk egy olyan egységes ágazati kommunikációs stratégia megalkotása, amellyel megteremthetjük a változásokhoz szükséges közös akaratot. Sem a mostani, sem a jövő generáció számára nem mindegy, hogy milyen vízvezetékrendszer van a csap mögött, ezért feladatunk, hogy a társadalom aktívan igényelje és támogassa a szektor fenntarthatóságát célzó törekvéseket és a szükséges kormányzati döntéseket” – tájékoztatott Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke az eredmények bemutatása kapcsán.

 

A víz és a vízhálózat minősége összefügg
A lakosság számára alapvető elvárás a vízszolgáltató cégek által megtisztított, iható csapvíz. Csak kevesen gondolnak azonban bele abba, hogy ennek minősége a szállítás és tárolás során, azaz a víztisztítástól a csapból kiengedésig bizony sokat változhat. Annak érdekében, hogy a jó minőségű ivóvíz a jövő generáció számára is fenntartható módon folyamatosan és korlátlan mennyiségben rendelkezésre álljon, a magyar vízvezetékrendszer jelentős részének mielőbbi felújítására-fejlesztésére van szükség. A lakosság is közvetlenül érzékeli a problémát, hiszen a felmérésben a válaszadók 48 százalékának környezetében történt csőtörés az elmúlt két évben, és ennek legfőbb okát az elöregedett hálózatban látják (89%).

 

A felújítási költségekre – sok fogyasztó feltételezésével ellentétben – a víz- és szennyvíz díjak nem nyújtanak fedezetet. A kutatásból azonban az is jól látható, hogy a lakosság 86% százaléka még akkor is támogatná a vízvezeték-hálózatok mihamarabbi felújítását, ha ez anyagi hozzájárulást követelne. A társadalom nyitottságát az is jól mutatja, hogy a kutatásban megkérdezettek visszajelzései alapján 10-ből 9 ember szeretne többet megtudni a vízzel, vízszolgáltatással kapcsolatban. A kutatás arra is kitért, hogy milyen vízzel kapcsolatos helyzetek miatt aggódnak leginkább a fogyasztók. Ez alapján az látható, hogy leginkább a hazai vízkészletek és az ivóvízellátást biztosító rendszer minősége miatt aggódik a társadalom.

 

Az elemzésre építve készült el az a kommunikációs stratégia, melynek keretében olyan üzenettartalmak, hordozók, megvalósítási akciótervek és azokon alapuló tartalmak is összeállításra kerültek, amik a közeljövőben a MaSzeSz, valamint az ágazat összes szereplőjének számára; hosszú távon is könnyen felhasználható, információkat, tudnivalókat, adatokat biztosítanak a fogyasztókban meglévő érdeklődés fenntartására, a tudásszomj kielégítésére.


A felmérésekre alapozott és szakértők bevonásával kialakított ágazati kommunikációs stratégia azonban akkor tud igazán hatékony lenni, amennyiben az a helyi sajátosságokat integrálva, de országosan összehangolt üzenetekkel teremti meg a változásokhoz szükséges közös akaratot. Biztosítani kell a láthatatlan infrastruktúra és szolgáltatás láttatását, hiszen sem a mostani, sem a jövő generáció számára nem mindegy, hogy milyen (víz)forrás és vízvezetékrendszer van a csap mögött.

 

A pályázat keretében készített felmérés publikálására négy sajtóközleményt is megjelentett a MaSzeSz az alábbi témákban:

 - Az ágazat jelenlegi helyzetének és annak bemutatása, hogy mit tudnak minderről a fogyasztók.
 - Milyen a jó ivóvíz? A kutatásban megjelölt legfőbb fogyasztói ismérvek bemutatása, melyik mitől függ, mit tesz a szolgáltató, hogy azt kapja a fogyasztó, amit elvár.
 - Tévhitek a víztisztításról: a kutatás alapján annak bemutatása, hogy mennyire nem ismerjük a mindennapi életünk számára legfontosabb élelmiszert, és annak előállítását.
 - A lefolyóban minden lefolyik? – mit öntünk a lefolyóba, és mit nem, mi történik a lakásból kivezetett szennyvízzel.

 

A közlemények generálta sajtómegjelenések több mint négyezer emberhez jutottak el. Emellett a konzorciumi partner, WWF bevonásával, a WWF érzékenyítő mini kampányával további több, mint 18 ezer embert értünk el az online térben (közösségi méida: facebook, viber, instagram).

A felmérésekre alapozott, társadalmi szemléletformálást célzó kommunikációs stratégia megállapításainak figyelembevételével, a lakossági kommunikáció aktív, sőt interaktív formájaként létrehoztuk a www.vizertek.hu microsite-ot. A weboldal célja a tipikus fogyasztói "félreértések, problémák" és a valós helyzet bemutatása, az adatvizualizáció (infografika) alkalmazásával a hazai vízhálózat és szennyvíztisztítás folyamatának bemutatása, valamint interaktív játékkal történő látogatói aktivitás ösztönzése volt.

 

Vizertek honlap

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói