MASZESZ

MaSzeSz taggal bővült a Kormány által létrehozott Akkreditációs Tanács

Makó Magdolna (FCSM Zrt. Környezetvédelmi vezető, KIR vezető) tagunkat egyhangú pozitív döntéssel beválasztották a Tanács soraiba, így szakmai szövetségi, érdekképviseleti oldalról közvetlenül hozzájárulhatunk az akkreditálási eljárás hatékonyabbá tételére létrehozott szervezet munkájához.

 

Büszkék vagyunk rá, hogy a MaSzeSz aktívan részt vehet az iparügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő szervezet feladataiban, és szakmai munkánk elismeréseként tekintünk a Tanácsi tagságunkra, melyen keresztül vizes szakmai szervezetként képviseljük az akkreditálásban érdekelteket, valamint erősítjük az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalmat. Emellett hozzájárulunk a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emeléséhez, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítéséhez, és első körből származó információkkal láthatjuk el tagságunkat a MaSzeSz tevékenységét érintő új akkreditációkról, ellenőrzési, vizsgálati előírásokról.
Makó Magdolna Akkreditációs Tanácsban végzett munkájával is értéket teremtünk, szakmai tevékenységéről és a tanácsi tevékenység eredményeiről rendszeresen tájékoztatjuk tagságunkat.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2018.évi működésünk támogatói