MASZESZ

MaSzeSz kerekasztal megbeszélés a felszíni vizek minőségének jelenéről és jövőjéről

A MaSzeSz a települési tisztítók technológiai határértékei szabályozásának felülvizsgálata és a jövőbeli határérték változások kapcsán kerekasztal beszélgetést rendezett 2018. november 29.-én a döntéshozók, a tervezők és az üzemeltetők bevonásával.

 

A konferencia bemutatta a jelenlegi tervezési - engedélyezési - bírságolási eljárások visszásságait, valamint eljárásrendi, technológiai, gazdaságossági és finanszírozási javaslatokat fogalmazott meg a határértékek jövőbeli szabályozásával kapcsolatban.


A javaslatok a jogi szabályozás átláthatóvá tételén túl kiterjedtek a mentességek és türelmi idők rendszerének kidolgozására, valamit számos ponton foglakozott a finanszírozás kérdésével.


A szakmailag kimagasló szintű kerekasztal beszélgetésen megfogalmazott szakmai ajánlás, és az elhangzott előadások a MaSzeSz honlapján lévő Tudástárban megtalálható.

 

IMG 4463

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói