MASZESZ

Ipari vízhasználók - új tagokkal bővült a MaSzeSz szakmai közössége

Az ipari víztisztítási technológiákkal és a technológiai víz-szolgáltatással foglakozott a MaSzeSz idei első Szakmai Napja

 

A Lurdy Házban, 2018. február 22 –én mintegy 50 érdeklődő szakember jelenlétében, Molnár Attila MaSzeSz alelnök megnyitó szavai után Seprényi Gábor, a MOL Petrokémia Zrt technológiai üzemirányítójának „Energiahálózat Üzemeltetése Tisza Site – Ivó- és ipari vízszolgáltatás bemutatása” c. előadása indította az érdekesnek ígérkező Szakmai Napot.

Az előadó a TVK Nyrt. által üzemeltetett, és mind az ivó-, mind pedig az ipari (tűzi) vízszolgáltatási rendszereket ismertette.

Az ivóvízellátáshoz a Sajó-Hernád törmelékkúpra telepített hét darab 60 m talpmélységű mélyfúrású kútból nyerik a vizet. A vízminőség a törvényi előírásoknak megfelelően sav – vas - és mangántalanításon keresztül oxidációval és speciális regeneráló anyaggal kezelve, fertőtlenítés után biztosított. Az ivóvíztermelés 1100 m3/d, jelenleg, az ellátás 4,2 bar nyomáson történik. Az ellátó hálózat összekapcsolt rendszerű.

Az ipari (tűzi) vízellátás a Tiszapalkonyán 60 éve épült tiszai vízkivételre van telepítve A gerebet követően hat szivattyú emeli fel a vizet mintegy 160.000 m3/d kapacitással, ezek cseréje időközben már megtörtént. Három KSB szivattyú folyamatos üzemben dolgozik, az igények szerint termelnek. Az előtisztítás dobszűrőkben folyik, majd a nyolc darab hosszanti átfolyású ülepítőkben és derítőkben BOPAK - flokkuláló szerekkel kezelve a tisztavíz medencébe kerül zavarosságmérés után a víz, a LA, algaszám baktériumszám, és hőmérsékletmérés alapján alkalmazzák a technológiát, a sótlanított víz ultraszűrőn át kerül polishingre. A tűzivíz - hálózat összekapcsolt rendszerben van lefektetve, DN 200-as méretű csővezetékekkel.

Projektjeik az 1970-es években épült létesítmény intenzifikálására vonatkoznak, fejlesztéseik munkahelyteremtést is céloznak.

„A mohácsi ipari víz víztisztító mű üzemeltetése” címmel következett Fábrik Tamás fejlesztési főmérnök előadása a DRV Zrt-től. A mohácsi felszíni vízkivétel a szocialista iparosítás korában épült a Pécsi Hőerőmű ipari-vízellátása céljából. 2007-ben átépítették. . A térség lassan fejlődik, a Pécsi Hőerőmű is csak kapacitásának egyharmadán működik, ezért a létesítmény megtartásának hasznosításának a vizsgálata alapvető.

A mohácsi szívóaknás vízkivétel eredetileg 76.000 m3/d kapacitásra volt kiépítve, most ez 45.000 m3/d, és harmada, ötöde közötti nagyságrendű a kihasználtsága. A kivételt ikerelrendezésű vízszintes átfolyású homokfogó, majd flokkulátor követi, ahonnan nyolc darab kazettás derítőbe jut a kezelendő víz. Ezután következik az átemelő, ebben a gépészet cseréje megtörtént, Ganz szivattyúkkal. Az átemelő után a mohácsi előtisztítóból a 36 km hosszú DN 700 mm átmérőjű acél távvezetéken jut a víz az Üszög térségében lévő tárolóba, ahonnan történik meg a Pécsi Hőerőmű vízellátása.

A DRV pécsi üzemirányítása az életben tartást szolgálja, A térségben az ivóvízellátás most megoldott, a tettyei vízkivétel karszt visszaduzzasztással került átépítésre. Az ipari vízellátás 150-200 millió Ft-os felújítási költséget jelent, amit a valós igényekhez kell igazítani. A térség számára ipartelepítési potenciált jelent ez az adottság.

A harmadik előadást Petri Béla, a szponzoráló HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. vezetője tartotta, „ Költség és igényoptimalizált egyedi megoldások az víztisztításban – vízkezelésben” címmel. Ismertette a DN 50 – 350 mm mérettartományú OPTIFIL szűrőket, melyek belülről szűrnek és kifelé öblítenek. Az előszűrést 5-150 μm mérettartományban biztosítják 20-600 m3/h kapacitással, UV fertőtlenítéshez, ultra- és nanoszűréshez, szennyvíz utószűréshez. Majd rátért a CanFil szűrőgyertyás gyengeszűrőkre, amelyek szennyvíztisztításban, energiaellátásban, felszíni- és tengervíz - tisztításban használatosak. Kifelé történik belőlük a szűrés 1 - 10 000 m3/h kapacitással.

Tesztkészülékként Szegeden és Sopronban vannak felszerelve.

 

Kovács Imre, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója távollétében a Szakmai Napot levezető Molnár Attila mutatta be az OERG Hidro Kft működését.

A történeti áttekintés során említette a Rimamurányi Vasmű, később az Ózdi Kohászati Üzemek (OKÜ) vízellátását az ipari műemléket képező Sajóparti Vízműből, melynek a nyári kisvízi időszakban lépnek fel termelési problémái. Jelenleg több utód Kft és az ÉRV vásárolnak tőlük vizet.

A szívóaknás vízkivételben a hordalék egy része kiülepszik, ill. azt a szűrőrács azt felfogja. Négy darab szivattyú (névleges kapacitás Q= 1200 m3/h, jelenlegi termelés 0 – 6000 m3/d, Q sz= 170 m3/h, H=12 m) felnyomja a vizet az osztott szelvényű, hosszanti átfolyású homokfogókba, melyek külön is üzemeltethetők. Innen gravitációsan átfolyik a víz a derítőbe. Az ülepítő-medencék közös tisztavíz medencéje egyben a három darab (Q= 170 m3 /h ill. 250 m3 /h, H= 80 m) feladó szivattyú szívómedencéje is.

A Hangony pataki csőhídról a Törzsgyárig (régi OKÜ) DN 600 mm-es vezeték továbbítja a vizet a külön vízmérőkön át felhasználó gyári Kft-l és az ÉRV részére.

 

Ez után a Fővárosi Vízművek Zrt. két előadója következett, Valkó Dávid értékesítést támogató csoportvezető és Czaha Gábor projektmenedzser „Hogyan hasznosítható 150 év vízműves tapasztalata az ipari víztisztításban” c. előadás és ennek keretében az utóbbi a cég által humanitárius segítséget jelentő „Mobil víztisztító konténerek” fejlesztésének közreadásával. Mindkét előadásban ismertetettek tulajdonképpen a több-lábon állást szolgáló tevékenységet kívánják a felgyűlt tapasztalatok felhasználásával elősegíteni.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2016-ban a Water Summit-on nagy sikereket ért el és 2017-ben a Minőségi Vízszolgáltató Társaság tagja lett. A Cég Európai színvonalú laboratóriuma, ivó-, és fürdővíz, valamint szennyvíz vizsgálatok, a hálózat fenntartásban mérőautók és speciális eszközök, talajradar vizsgálatok 4-6 m mélységig, No DIG technológiák alkalmazása, ipari WOMA a lerakódások megszüntetésére, TFH elszállítás, építőipari komplett technológiák, modernizáció, kútlétesítés, automatizáció, statikai tervezés, kútlétesítés, ivóvízbiztonsági tervezés, CFD áramlás modellezés, katasztrófa helyzetek kiszűrése stb., amivel a nagyközönség rendelkezésére tudnak állni.

 

Czaha Gábor részletesen ismertette a katasztrófa vízellátásban alkalmazható mobil víztisztító konténereket. 2005 óta a humanitárius szerep is lehetőség, amihez saját fejlesztésű eszközök állnak rendelkezésre. Missziós tevékenységet végeztek Sri Lankán, Fülöp szigeteken, Szerbiában, az EU Polgári Védelem mechanizmusában pl. 2015-ben Albániában. Kifejlesztették az Aqua Dotis hosszútávú üzemeltetésre alkalmas berendezést. Ennek technológiája:

- biztonsági szűrés 200-400 μm méretig,
- oxidáló és koagulálószer adagolás,
- flokkulátor,
- membrán ultraszűrő0,03 μm méretig,
- RO membránszűrő,
- 3 db. szivattyú és 200 l fűthető víztartály.


A török-szír határra 2016 őszétől le van telepítve 2500 menekülő ellátására. Az üzemeltetés betanítását menekültek számára végezték.

A második hasonló berendezés már egyszerűbb, automatizált, cél a folyamatos üzemeltetés biztosítása, 22 órás üzemben. A humanitárius felhasználás piaci rését felhasználva próbálnak piacot találni.

 

Az előadás után Sinka Attila főtitkár mondott köszönetet az ágazati együttműködésért és a támogatásáért. Kifejtette, hogy a víziközmű üzemeltetők teljesítmény kényszere kiterjed az ipari vízfelhasználásra is.

 

Az ebéd előtti programot Büdi Tibor az ÉRV Zrt. Csúcsvízmű Szolgáltatási Üzem vezetőjének „Technológiai és ipari víz termelése az ÉRV Zrt-nél” c. előadása zárta. A Csúcsvízmű Miskolc város vízigényének kielégítésére jött létre, 300.000 m3/d teljesítménnyel a Hernád térségében, ahol a vas-, mangán - savtalanítás levegőztetéssel van megoldva. A fogyasztás csökkenés miatt átálltak ipari és technológiai víz termelésére, 300 m3/h kapacitással., a Hell Szikvíz Gyár ellátása érdekében. A technológiai vízgyártó sort 1500 m3.térfogatú medence elkülönítve látja el. A DN 400 KPE vezetéken előszerelt aknák vannak, a HELL távfelügyeleti rendszer a15,5 km hosszúságú távvezetéken át, 50 m-rel magasabb szintre szolgáltat, a Csúcsvízműhöz viszonyítva. A fogadó 2-szer 1000 m3-es térszíni medencét két hónap alatt építették meg a gyár melletti térségben. A hálózatban folyamatos nyomástartás van, amit nem magaslati medencékkel, hanem szivattyúkkal biztosítanak.

Az ipari víztermelést a Sajóecsegi Vízmű biztosítja. Mely az 1950-es évek elején a Sajóbábonyi Gyár vízművének kezelésében épült 28.000 m3/d ivóvíz és 70.000 m3/d ipari víztermelési kapacitással. A Bódva vízére telepítették. Ikerelrendezésű homokfogó után a derítés Dorr típusú medencékben történik, amit nyitott szűrők követnek, amelyeket csak esetenként üzemeltetnek.

Áradáskor visszaduzzasztás van, a vízhozam stabilizálódik.

A műben tasakos ivóvíz gyártása folyik, hálózati üzemzavarok esetére a fogyasztók ellátása érdekében.

 

A délutáni program Girutskiy Andrey ügyvezető igazgató (Ekoszvit Center Kft.) „Ipari szennyvíziszap víztelenítése – csigás víztelenítő berendezésekkel” c. előadásával folytatódott.

Az EKOTON gyártmányokat és a TSURUMI szivattyúkat képviseli a csoport. 23 éve alakult lengyel és orosz cégként. Három gyártó üzemében 270 alkalmazott dolgozik. Központja a Lengyelországi Elkben van. 2012 -2017 között aa PRODEKO Elk 50%-ban megnövekedett. Az MDQ EKOTON csigás iszapvíztelenítő gyártmányuk alacsony energia és mosóvíz fogyasztású, alacsony karbantartást igényel, magas automatizáltsággal, olajos, zsíros, magas koptató anyagtartalmú iszapok víztelenítésére alkalmas. 14 különböző modelljük, eltérő méretekkel és a dobok különböző számával állnak rendelkezésre. Magyarországon nyolc gépük üzemel, pl. Karádon, Szécsény É-i telepen, az első az Ózdi Szennyvíztisztítóban került beszerelésre. Lengyelországban a Lysa húsfeldolgozó gyárban, Ukrajnában csirke feldolgozó gyárban üzemel berendezésük.

 

A Szakmai Nap utolsó előadását Jani Krisztina, a Coca – Cola HBC Mo. Kft. Environmental Supervisora tartotta „A víz útja az üdítőital gyártása során” címmel. A görög irányítású Coca – Cola Hellenic cég látja el az üzemet koncentrátummal, és itt ivóvizet használnak fel. Két üzemük működik Magyarországon, az egyik Zalaszentgróton, a másik Dunaharasztiban, itt hét sor üzemel. Visszaforgatják a vizet, mely műveletett Görögországban tervezik, miáltal a vízfelhasználás csökken. Három kútjukból nyerik az ivóvizet 2-3000 m3/d teljesítménnyel. Az előkezelés szűrés, majd vasszulfáttal flokkuláltatnak, kavicsszűrés, ioncsere és pH beállítás után klórdioxiddal fertőtlenítenek. Majd kevertvíztárolóba jut a víz és aktívszenes adszorpciót követő finomszűrés után következik a CO2 betáplálás. Van CIP öblítési idő csökkentési művelet is. A szivárgásokat ellenőrzik. Újrahasznosítanak, csökkentik a vízfelhasználást és a szennyeződéseket.

Büszkék az EWS arany fokozatára, publikálják a vízgazdálkodási jó gyakorlatot. A szennyvíz napi kibocsátása 1.200-1.500 m3/d, előtisztító a telephelyen belül is van, és Dunaharasztiban szennyvíz-előkezelőjük működik. Saját laboratóriumi ellenőrzés naponta, és havonta egyszer akkreditált laborban vizsgáltatnak. Mivel havária előfordulhat, ezért van vésztározójuk is. A használt víz ülepítése után újrahasznosításra kerül.

Az előadásokat kérdések követték, majd a levezető elnök összefoglalása zárta a napot. Molnár Attila, a MaSzeSz alelnöke zárszavában kiemelte, hogy a Szakmai Napot a beszállítók és az ipari vízművet üzemeltetők részére szervezte a MaSzeSz, ahol a többféle gyártmány publicitást kapott, és bemutatkozott a több lábon állás kísérlete is. Ezekhez kívánt a Magyar Víz - és Szennyvíztechnikai Szövetség a nyilvánossággal segítséget nyújtani.

 

Lejegyezte: Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.

 

Ipari víztisztítás, technológiai víz-szolgáltatás Szakmai Napunk előadásai megtalálhatóak a Tudástárban.

 

 

Az Ipari víztisztítás, technológiai víz-szolgáltatás Szakmai Nap támogatói:

 

EKOTON Prodeko Fővárosi Vízművek új Hawle

 

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói