MASZESZ

Hogyan tovább Európai Víz Keretirányelv? Szakmai és szakmapolitikai egyeztetés az EP-ben

Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) meghívására, az EWA nemzeti és üzleti tagjai közül több mint 20 szakember érkezett Strasbourgba, az Európai Parlamentben megrendezésre kerülő szakmai reggelire (EWA Water Breakfast), hogy az EU megújuló vízpolitikájával kapcsolatban eszmét cseréljenek, egyeztessenek. A hazai vízügyi szektort Kovács Károly, az EWA korábbi elnöke, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (EWA magyar tagja) és a Magyar Vízipari Klaszter (EWA üzleti tagja) elnöke képviselte.

 

A megbeszélésen nyolc Európai Parlamenti képviselő is részt vett, a fő téma – az általános vízügyi kihívásokon túl – a Víz Keretirányelv (VKI) felülvizsgálata volt.


Ms Birgit Collin-Langen, német EP képviselő vezette a megbeszélést, melynek kezdeményezője és szakmai koordinátora az Európai Vízügyi Szövetség (EWA), mint az egyik legnagyobb, a teljes vízipari szektort felölelő európai civil szervezet volt.

 

EWA water breakfast 2018


Az egyeztetésen a résztvevő EP képviselőknek átadták a Víz Keretirányelv felülvizsgálata kapcsán megfogalmazott EWA állásfoglalást, melyben a Szövetség kiemelte a 2027 utáni stratégiai irányok, szakmapolitikai célok megismerésének fontosságát.


Az állásfoglalás további jelentős észrevételei:
- az Európai Víz Keretirányelv folytonossága legyen biztosított 2027 után is
- reális és teljesíthető köztes célok azonosítása szükséges: a fenntartható vízgazdálkodás jegyében
- kerüljön megvalósításra az „egy mindent visz” elv
- kerüljön tisztázásra az értékállóság elve (új eljárásrend, tájékoztató szükséges)
- a vízkészletek védelme érdekében fontos, hogy valamennyi vízszennyezés, szennyező kerüljön azonosításra
- szükséges az ellenőrzési folyamatok racionalizálása
- fontos VKI más, európai rendelettel való összehangolása


Az egyeztetés során megfogalmazódott:
- mennyire fontos a közös munka, melyben az EWA tagországait képviselő nemzeti szakmai szövetségek és a szektor egyéb szereplői egyaránt partnerek
- az EWA kész szakmai bizottsági tapasztalatairól az Európa Parlament ülésén beszámolni
- mennyire nem hiányozhat a jelen feladataiból a klímaváltozás vízkészletekre gyakorolt negatív hatása elleni lépések megtétele
- a vízkészletek állapotára érzékeny szektorok szakértőivel történő nyílt párbeszédben fontos kitérni arra, hogyan tudják tevékenységüket fenntarthatóvá tenni (pl. mezőgazdaság)
- a vízfelhasználás hatékonyságának növelése hozzájárul az erőforrások hatékonyságához, a körkörös gazdaság elterjedéséhez
- hatékonyságnövelésre nemcsak pl. az energiafelhasználás, hanem az újrahasznosítás (pl. szennyvíz) terén is szükség van.

 

Az eredeti EWA állásfoglalása letölthető az oldal alján (Kapcsolodó tartalmak rész)

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói