MASZESZ

Főtitkári beköszöntő - 2019 az átfordulás éve

2018-ban a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség a korábbiakat is meghaladó aktivitással és szakmai részvétellel végezete munkáját: támogatta az ágazat szakembereit, képviselte a települési vízgazdálkodás érdekeit. Ez az év a megcélzott szakmai elismeréssel és elégedettséggel övezve, de még mindig nem az elvárt gazdasági stabilitással zajlott le. 2019 az átfordulás évének tekinthető.


2018-ban szervezetünk kiemelkedő aktivitását hol meglepő ellenszélben, hol a befektetett munkánkat igazoló támogatással végezte. Az ellenszelet elfogadva a haladás következményeként, örömmel tapasztaljuk azt az elismerő támogatást, ami még elhivatottabb aktivitásra buzdít ágazati céljaink elérése érdekében. Tesszük mindezt annak reményében, hogy az a szakmai elismertség és elégedettség, amely rendezvényeinket, szerepvállalásainkat övezi, egyre szélesebb körben világít rá arra az értékre melyet a MaSzeSz képvisel, s mely kiegészítő és hiánypótló a települési vízgazdálkodás témakörében.


Az ágazati folyamatokat érzékelve, 2019 olyan fordulatot hozhat el, melynek eredményeként, az eddig végzett lelkiismeretes munkánkra épülő tevékenységünk, olyan stabilitást eredményez, amely nélkülözhetetlen a MaSzeSz által képviselt színvonal és értékek fenntartásához. Szövetségünk célja megdolgozni támogatóink elismeréséért!


Továbbra is kiemelten fontos számunkra az a települési vízgazdálkodás egészét tekintő működés, amelyben az egyes érdekkörökön túl tekintve úgy próbálunk a szakma kihívást jelentő problémáira gyakorlati megoldást találni, hogy mindezt együtt tesszük azokkal a társszervezetekkel, ágazati szereplőkkel, szakemberekkel, akik nélkül a megoldás olykor egyoldalú és kétséges. Elképzelésünk hitelességére mind minisztériumi, mind üzemeltetői, mind önkormányzati, és vízipari szinten is olyan megerősítéseket kaptunk, amellyel 2019-ben élni kell, amelyért 2019-ben is érdemes tenni.


Az alaptevékenységünket jelentő, szakmai rendezvényeken megvalósuló tudástranszferen, és a junior korú, fiatal szakemberek támogatásán túl, aktivitásaink közül idén, a társadalmi szemléletformáló Víz-érték kampányunk országos kiterjesztését, a Budapesti Víz Találkozón való 2019. évi szakmai szerepvállalást, és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezetet támogatva megvalósuló „Action 2020 Víz éve programban” való együttműködésünket emelem ki.


Figyelmükbe ajánlom és kérem, tájékozódjanak idei tevékenységeinkről, és örömmel hívom Önöket a közös gondolkodásra, szakmai együttműködésre!


Kívánom az ágazatban dolgozó szakembereknek, és a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségnek egyaránt, hogy az idei év elhozza azokat a sikereket és eredményeket, amelyért megfeszített munkájukkal az ágazat érdekében nap mint nap tesznek.

 

Sinka Attila
főtitkár

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói