MASZESZ

Együttműködés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal

Nagy nyitottsággal és fáradhatatlan kitartással dolgozunk a különböző ágazati érdekképviseleti szervezetekkel történő szakmai együttműködéseink elmélyítésén, illetve igyekszünk az ágazat legtöbb szereplője között kommunikációs hidat képezni és a közös megértés irányába terelni a feleket.

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) kiemelten fontos partner a MaSzeSz számára, hiszen a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági, továbbá a vízügyi igazgatási feladatokat 2014 óta e szervezet látja el.

A Szervezetek közötti valódi tartalommal rendelkező együttműködési megállapodás eredményesen járul majd hozzá a települési vízgazdálkodásban érintett szereplők eredményes működéséhez, a mindennapi munkájukhoz szükséges naprakész és friss szakmai-hatósági információk eléréséhez, valamint a vízügyi szakma és szakhatóság közötti párbeszéd erősítéséhez.

Ennek első lépéseként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy részt vehetünk az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) felülvizsgálatában, érvényesítve a víz-tudatos társadalom eléréséhez nélkülözhetetlen víz újrahasználatot (csapadékvízből tűzivíz), valamint azt, hogy idén ősztől a MaSzeSz részt vehet a BM OKF és területi szervei által szervezett szakmai felkészítéseken.

Ugyanakkor a MaSzeSz számára azért is fontos az együttműködés, mert a Szövetség szakmaisága elősegíti a Katasztrófavédelmi Hatóság kollégáinak vizes ágazati integrációját, melynek keretében a BM OKF belső tréningprogramjába illeszthető vizes szakmai képzésekben tudjuk kamatoztatni tudásunkat, többek között például a fenntartható és megfizethető vízgazdálkodásra, és a körkörös gazdasági célkitűzéseket szolgáló életciklusköltség-szemléletetre vonatkozóan.

Hiszünk abban, hogy amilyen feladatra a MaSzeSz vállalkozik, nem csak illeszkedik a Szervezet húszéves működéséhez, de újraértelmezve a szakmai érdekképviseletet, a települési vízgazdálkodásban érintett minden szereplőnek (ellátási felelősök, közmű tulajdonosok, szolgáltatók, tervezők, gyártók, kivitelezők, a szakember utánpótlás és fejlesztés letéteményesei, szakhatóságok) érdemi részvételt biztosít a Szövetség mindennapi működésében.

 

Az OKF tájékoztató, szakmai anyagai elérhetőek honlapunkon, a Tudástárban>>
(a dokumentumok könnyebben elérése érdekében a keresőmezőben a szerzőnél adja meg: OKF)

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2018.évi működésünk támogatói