MASZESZ

Elhunyt Medgyesi Pál

Megdöbbenve, mély fájdalommal vettük tudomásul a 2020. május 12-én bekövetkezett megváltoztathatatlant. Friss és fiatalos voltál az utolsó pillanatig, teljesen érthetetlen számunkra, ami Veled történt.

 

04.01. Medgyesi Pál1946-ban születettél Szentesen. A fél évszázados műszaki pályafutásod gépésztechnikusként kezdted, majd építőmérnöki-, vízkezelési szakmérnöki-, és munkabiztonsági szakmérnöki diplomát szereztél.

A víziközmű tervezésbe, a kivitelezésbe és az üzemeltetésbe a Csongrád megyei Víz-és Csatornamű Vállalatnál kapcsolódtál be 1964-ben. A főiskola elvégzését követően fiatalon a Makói Vízmű vezetője lettél. A Makó-térségi Víziközmű Kft-t 1994-ben szervezted meg.

Neked megadatott, hogy egy kistérség víziközművesítését a katasztrofális ivóvízhiánytól elvezesd a magas szintű biztonságos vízellátásig, a szennyvízszikkasztástól a korszerű háromfázisú, napenergiát hasznosító szennyvíztisztításig. Miután a Makói Járás az országban elsőként fejezte be a közműves ivóvízellátás kiépítését, elsőként kellett elhárítanod a metán okozta robbanásveszélyt, különböző baktériumok vízjárvány fenyegetését és a káros kémiai elemek eltávolítását. Mindezek érdekében sikeres projektekben vettél részt a hazai és az európai egyetemekkel, szervezetekkel együttműködve.

Az általad előkészített, levezényelt és ellenőrzött makói szennyvízcsatorna és tisztítórendszer elnyerte a hazai és a nemzetközi elismeréseket a Lampl Hugó-, és a Tierney Clark-díjakat.
Meghatározó szereped volt a makói gyógyvíz és gyógyfürdő cím elnyerésében, valamint a Maros-parti üdülőövezet közművesítésében.

Számos publikációd német és angol nyelven is megjelent, előadásokat tartottál nemcsak a szomszédos országokban, hanem Németországban, Hollandiában, Finnországban és az USA-ban is, 2004-ben pedig meghívtak a Stocholmi Water Prise átadására.

Fiatal tervező voltam, amikor megismertelek, hasznos észrevételeiddel, tanácsaiddal, javaslataiddal segítettél feladataim megoldásában. Jól emlékszem a makói tervezési feladatokra, Veled konzultálva mindig a legjobb megoldásokra jutottunk, például a Kisegítő iskola szennyvízelvezetés tervezésekor meg tudtuk oldani a térség csatornázását is. Több víziközműves pályázat előkészítésébe bevontál. A nagyléptékű makói csatornázásfejlesztés alapjait 1996-ban együtt fektettük le, megkonzultáltunk hogyan lehet a térség szennyvizeit a Makó városi szennyvíztisztító telepre vezetni.

Szakmai, közéleti tevékenységed sokrétű, dolgoztál a Magyar Tudományos Akadémia vízellátási és csatornázási bizottságában is.
Kezdetektől bekapcsolódtál a kamarai munkába. 1989-ben alapító tagja voltál a Kamara Csongrád megyei szervezetének, és a Magyar Mérnöki Kamara Vízimérnöki tagozatában két cikluson keresztül dolgoztál. A megalakulás előkészítésében, szervezésében, a munkában tevékenyen részt vettél, egyre több és több feladatot vállaltál. 1995-2004 között először a Magyar Mérnöki Kamara Csongrád Megyei Csoportja, majd a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnöke voltál. Amikor megválasztottak ezt mondtad: ”Az elnöki poszt egyfelől kihívást jelent, ugyanakkor ez egy szolgálat…”
Sokat küzdöttél a Mérnök törvény megszületéséért, a Te nevedhez fűződik a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara megalapítása. Lelkesen irányítottad a Területi Kamarát, szervezted a mérnökbálokat, működtetted a könyvtárat, saját kamarai irodát alakítottál ki, hangsúlyt fektettél a nagy múltú mérnök elődök, emlékhelyek felkutatására, megemlékezésükre, mint például a makói születésű Galamb Józsefre, Huszár Mátyás-, Bertalan Lajos, Zsigmody Béla mérnökökre.
2001-ben megszervezted a Galamb József konferenciát, 2004-ben a „Mérnöki alkotások Csongrád megyében, Csongrád megyei mérnökök alkotásai” rendkívül magas színvonalú kiállítást. A mérnöki presztízs emeléséért, egy szolgáltató kamara megteremtésért dolgoztál.
Amikor letted a lantot, befejezted elnöki tevékenységed, kérted, hogy én folytassam a területi kamara vezetését. Egy pénzügyileg stabil, magas színvonalon működő szervezetet adtál át. A kamarát érintő bonyolult kérdéseknél, feladatoknál mindig megtaláltad a helyes, a célravezető megoldást, és azt néhány logikus, tömör, meggyőző mondattal mindenki számára világossá, érthetővé, elfogadhatóvá tetted. A munkámban az utolsó pillanatig segítettél, szinte minden elnökségi ülésen megjelentél, elmondtad véleményed, javaslatod, köszönjük.

  1. év végén ünnepeltük a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara megalakulásának 30. évfordulóját, erre az alkalomra írtuk meg Veled és Körmöczi Ernővel a Kamaránk történetét.
    A Mérnök Újságban számos szakmai írásod jelent meg, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség szerkesztő bizottságának voltál a tagja.

Nemrégen javasoltad, hogy a Szegedi Tudományegyetem és a Kamara alapítson a hallgatók munkájának elismerésére Galamb József díjat, ez folyamatban van.

Széchenyi István azt mondta: „Merjünk nagyok lenni” Te mertél nagy lenni.

Az 1990-es évekbeli harcostársad, Hajtó Ödön a Magyar Mérnöki Kamara első elnöke általam küld egy Isten Veled-et Neked. "Nagyon baráti emlékeket őrzök Pali hozzám közel álló gondolatvilágáról. Sok-sok kamarai eseményen üléseztünk együtt az építkezés és az előre mozdítás szellemében. Pali jellegzetesen halk szavú megszólalásai elütöttek a hangoskodókétól, de mindig fontos tartalommal bírtak, és beépültek a ma is működő mérnöki kamarai rendszerünkbe. Kedves Pali, ha Te személyesen nem is, de szellemiséged továbbra is itt lesz velünk."

Te fogalmaztad meg a Kamaránk stratégiáját. A következőket írtad: „Azért lehetettünk sikeresek, mert az elnökség vezetési filozófiája és gyakorlata töretlen, következetes, egységes és innovatív volt minden fontos kérdésben.”

A szakma csúcsára jutva tucatnál több helyi, megyei, regionális, országos és nemzetközi elismerést szereztél, köztük a Dél–alföldi Regionális Minőségi Díjat és a Presztízs Díjat is.
Megkaptad az Árvízvédelemért Érmet, a Víziközmű Ágazatért Érdemérmet, tiszteletbeli elnökünk, örökös tagunk, alkotói-, Vásárhelyi Pál-, Zielinski díjas vagy. Életed egyik legnehezebb időszakában 2018-ban Vedres díjasunk lettél.

Igazán fontos vagy nekünk, szeretettünk és tiszteltünk, sokat tanultunk Tőled, felnézünk Rád.
Köszönjük, amit tettél a mérnök társadalomért, köszönünk mindent, amit Tőled kaptunk!
A szívünkben tovább élsz, búcsúzunk Tőled.
Szervusz Pali!


Bodor Dezső

Szeged, 2020. május 18.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói