MASZESZ

Az Európai Bizottság felülvizsgálta a települési szennyvizek kezeléséről szóló irányelvet - Jelentős módosítás várható

Az Európai Bizottsága megvizsgálta, hogy a Települési Szennyvizek Kezeléséről Szóló Irányelv (Urban Waste Water Treatment Directive) alkalmazásával a tagállamok elérték-e kijelölt célt.


Az Európai Bizottság értékelése szerint az Irányelv összességében nagyon hatékonynak bizonyult. Bár a végrehajtása költséges volt, az előnyök egyértelműen kompenzálják a költségeket. Ezenkívül az irányelv kulcsfontosságú más uniós jogszabályok, például a Vízkeret-Irányelv célkitűzéseinek eléréséhez is.

 

Az Európai Bizottság szerint:
• Egyes uniós országok le vannak maradva az irányelv végrehajtásával, annak ellenére, hogy az irányelvben kitűzött célok megvalósítását jelentős uniós források támogatják,
• A csapadékvíz kifolyók és az egyesített rendszer túlfolyói hatalmas terhelést jelentenek a felszíni víztestekre. A jövőben a hevesebb esőzések miatt a lefolyó csapadékvíz okozta terhelés jelentősége megnő,
• Az egyedi kisberendezések esetében a helytelen üzemeltetés és az ellenőrzés hiánya jelentős környezeti veszélyt jelenthet, azonban a jól üzemeltetett közműpótló berendezések költséghatékony alternatívát kínálnak.
• A 2000 LEÉ alatti települések és agglomerációk jelentős terhelést okoznak az EU felszíni és felszínalatti vizitesjeinek 11%-ára. Mint ismert, az Irányelv nem terjed ki a 2000 LEÉ alatti települések szennyvizének kezelésére.

 

Az értékelés azonban rámutat az Irányelv néhány hiányosságára is. Például,
• az Irányelv nem tér ki olyan, napjainkban egyre komolyabb problémára, mint a gyógyszermaradványok és mikró műanyagok általi szennyezések.,
• az Irányelv jelentéstételre és a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó követelményei meglehetősen régimódiak,
• az Irányelvből hiányoznak a digitális technológia ált kínált jobb és hatékonyabb kommunikációs eszközök alkalmazása.

 

Vagyis az Irányelv megújításra vár. Az elemzés azt is kiemeli, hogy a szennyvízágazat az eddigieknél jelentősebben hozzájárulhatna az EU-szintű éghajlat- és energiapolitikai célok eléréséhez.


https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/evaluation/index_en.htm 


(EWA Newsletter © 2020 ; Issue 1/202 alapján)

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói