MASZESZ

"A jót akarni kell!" - Főtitkári köszöntő

Ilyenkor év elején, érdemes visszapillantani, hogy az elmúlt időszak tapasztalataival gazdagodva tervezzünk jövőt, folytassuk feladataink, kapjunk új lendületet elképzeléseink megvalósításához. Visszatekintve pedig, el kell mondanom, jó érzés tölt el Szövetségünkkel kapcsolatban!

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség operatív vezetőjeként nap, mint nap tapasztalom, hogy még egy stabil, látszatra éves szinten ismétlődő tevékenységet végző szervezet életében sincs két egyforma év. Fokozottan igaz ez a MaSzeSz esetében ahol a korábbiakban megkezdett megújulási folyamat újabb és újabb feladatokat vet fel, teremt új lehetőségeket és generál kihívásokat.


Visszatekintve, büszkén gondolok arra a folyamatra, amelyen Szövetségünk az elmúlt évek során végigment, és mindazokra az eredményekre, melyeket magunkénak tudhatunk. Óriási munka volt, és látványos, érzékelhető az a fordulatszámváltás, amivel új lendületet adtunk szervezetünknek. Hálás vagyok mindazoknak a kollégáknak, kiváló szakembereknek, akik több mint 20 éves Szövetségünk célkitűzéseit, ágazatért való tenni akarását, aktivitását korunk változó körülményeihez és igényeihez igazodva, a települési vízgazdálkodás minden egyes szereplőjének gyakorlati hasznára újragondolták, és ennek megvalósításában önkéntes, áldozatos munkát vállaltak. Így vált a MaSzeSz a víziközmű üzemeltetők, a vízipari termékbeszállítók és szolgáltatók, tervezők, kivitelezők, az ipari vízfelhasználók, valamint az érintett oktatási intézmények, minisztériumok és kormányzati szervek, önkormányzatok szakmai fórumává, ahol lehetőség nyílik az ismeretek és tapasztalatok terjesztésére, az ágazati nehézségek és kihívások együttes megvitatására, a gyakorlati életben valóban hasznosuló megoldások kidolgozásának reményében.


Egy ágazatért tenni akaró, kiemelkedő szakemberekből álló, kiterjedt kapcsolati rendszerrel bíró közösséget tudhat magáénak a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség. Egy közösséget, aminek a tagjának lenni nem csak az egyéni előnyökről, de a szakmai felelősségről és a bizalomról is szól. Ahol mindannyian tudjuk egymásról: célunk egy hatékony, fenntartható települési vízgazdálkodás, melyben együttműködő partnerek vagyunk. És el kell, mondjam, jó érzés annak a szakmai közösségének a tagjának lenni, ahol megkérdőjelezhetetlen az elhivatottság aziránt a munka iránt, amiben türelemmel és toleranciával, egymást megértve és elismerve lehet közösen előre jutni.


Szövetségünkben nem egyedi megoldásokat, nem egyéni sikereket, egyoldalú érdekképviseletet kínálunk, mert hiszünk benne, hogy a valódi megoldások kizárólag a közös megértésen és akaráson alapulva valósulhatnak meg a gyakorlatban. Non-profit társadalmi szervezetként nem is lehet más a célunk.


Bízom benne, hogy kézzelfogható eredményeink, tevékenységeink és aktivitásaink mentén egyre többen megismerik és elismerik, az ágazati együttműködésnek ezt az elsőre talán ismeretlen, új szintjét, és közösségi tagságukkal, támogatásukkal, valódi tartalommal tölthetjük meg a szövetség fogalmát.


Hiszem, hogy ennek sikere rajtunk áll!


Sinka Attila
főtitkár

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói