MASZESZ

A 91/271/EGK irányelv 10. felülvizsgálata

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv fontos szerepet játszik abban, hogy az EU-t az európai zöld megállapodásban meghirdetett szennyezőanyag -mentességi célkitűzés elérésére ösztönözze.

 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv kulcsfontosságú szerepet tölt be az emberi egészség védelme és a vízi ökoszisztémák általános ellenálló képességének fenntartása terén. Fontos szerepet játszik továbbá a körforgásos gazdaságban a tisztított szennyvíz és szennyvíziszap újrafelhasználása, megújuló energia előállítása, valamint tápanyagok újrafeldolgozása révén.


Ez a 10. kétéves jelentés a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv és a tagállami beruházási programok tagállamok általi végrehajtásáról.
A jelentéssel a Bizottság megállapítja, hogy az EU-ban javult a települési szennyvíz gyűjtése és kezelése. A szennyvíznek a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvvel összhangban történő gyűjtése és kezelése alapvető fontosságú lépés a víz-keretirányelv célkitűzéseinek elérése felé vezető úton.

Ugyanakkor azonban még mindig van tennivaló a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvnek való teljes megfelelés eléréséig. Ezen irányelv végrehajtása érdekében a tagállamoknak folyamatos elkötelezettséget kell tanúsítaniuk a beruházások hatékonyabb megtervezésével, ami magában foglalja a szennyvíz-infrastruktúrák megújítására vonatkozó előretekintő terveket. A Bizottság több kezdeményezést dolgozott ki annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a megfelelés elérésében.
Továbbra is a finanszírozás és a tervezés jelenti a legfőbb kihívást a vízszolgáltatási ágazat számára. Számos tagállamban a jelenlegi beruházások túl kevésnek bizonyultak a hosszú távú megfelelés eléréséhez és fenntartásához.


A Bizottság értékelte a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvet, majd hatásvizsgálatot indított azon szakpolitikai lehetőségek felmérése érdekében, amelyekkel a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv felkészíthető a jövő elvárásaira.


A jelentés részletesen elérhető: ITT

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói