MASZESZ

  • 2016. május 24.

A MaSzeSz szakmai együttműködő partnerként segíti a TOÖSZ munkáját

Ünnepélyes keretek között született együttműködési megállapodás Lajosmizsén

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TOÖSZ) ünnepélyes keretek között írta alá együttműködési megállapodásukat a MaSzeSz Országos Konferenciáján, Lajosmizsén. A megállapodás aláírását megelőzően Schmidt Jenő, a TOÖSZ elnöke a konferencia fórumán is részt vett, ahol egy közös ajánlás megfogalmazására is sor került az életciklus-költség alapú közbeszerzések gyakorlati alkalmazásában rejlő lehetőségekről és kihívásokról.

 

A számos elismert szakembert és kiváló előadót felsorakoztató konferencia egyik kiemelkedő pillanata a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TOÖSZ) és a MaSzeSz között létrejövő együttműködési megállapodás aláírása volt. A megállapodás keretében a MaSzeSz - mint a TÖOSZ ágazati kérdésekben elsődleges szakmai partnere - a megfelelő információs és szakmai tudásháttér biztosításával segíti a tulajdonos önkormányzatok munkáját.

 

A konferencián beszédében Schmidt Jenő TOÖSZ elnök is kiemelte azt a célt, amit a két szervezet közötti megállapodás is rögzít: "A megfelelő szakmai információs háttér biztosításával, a hazai tudásbázis és tananyagok fejlesztésével, valamint képzések, tréningek, illetve konferenciák szervezésével elősegítsük a hatékonyabb szakmai működést. Így a települési vízgazdálkodási beruházások, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a hosszú távú, gazdaságos fenntartást és üzemeltetést célul kitűző formában valósuljanak meg."

 

toosz kep 

 

Az együttműködés egyik állomásaként Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke Schmidt Jenő meghívására részt vett a TOÖSZ szakmai napján, ahol a kistelepülések szennyvíz elvezetésének és tisztításának gazdasági megoldásainak lehetőségéről tartott gondolatébresztő előadást. A közel 25 önkormányzat részvételével zajló eseményen a MaSzeSz és TOÖSZ közös ajánlást fogalmazott meg, melyben olyan javaslatok és módosítási indítványok kerültek összegyűjtésre, amelyek elősegítik a hatékonyabb és minőségi víztisztítást és szennyvízkezelést, figyelembe véve a település adottságait és hálózatának kondícióit.

 

Bízunk benne, hogy együttműködésünk a TOÖSZ-szal új perspektívába helyezi a hatékony települési vízgazdálkodást!

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzati tulajdonban álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, kizárólagos…