MASZESZ

Dulovics Dezsőné dr., Dr. Csapák Alex: A csapadékvíz minőségét befolyásoló tényezők és ezek hatásainak elemezése

A települési csapadékvíz-gazdálkodásban a felhasználás lehetősége és módja nagy részben függ a csapadékvíz mennyiségétől és minőségétől. Jelen tanulmányban elsősorban a hazai csapadékvíz minőségi vizsgálatok eredményeit ismertetjük, illetve azokat vetjük össze néhány nemzetközi eredménnyel.

 

A csapadékvíz minőségét befolyásoló tényezők
A csapadékvíz minősége számos tényezőtől függ. Jellemzőit nagymértékben befolyásolja, hogy a természetes és/vagy a mesterséges hidrológiai körfolyamat melyik szakaszában vizsgáljuk azokat:
• a légtérben,
• a tetőfelületeken,
• a vízgyűjtő-területi lefolyásban,
• a közlekedési pályákon,
• települések belterületen,
• a decentralizált és/vagy a centralizált tárolókban.


A csapadékvíz minőségét alapvetően befolyásolja a vizsgálat helyszínéül választott terület háttérszennyezettsége. Értelemszerűen más eredményekre számíthatunk egy nagyvárosban. mint vidéki környezetben. A fentieken túlmenően érdemes megvizsgálni a hőmérsékleti tényezők, a Légtérben létrejövő áramlások, a tartózkodási idő, stb, hatását is. Fontos azt is megjegyezni, hogy a szélsőséges események - mint pl. a villámárvizek - jelentősen befolyásolják a lefolyó csapadékvíz minőségét.

 

A csapadékvíz minősége a légtérben
A nagyvárosok, iparvidékek területén lehulló csapadék már a földet érés előtt számottevő szennyeződést tartalmazhat. Ezt különböző anyagok (pl. a Légkörből beoldódó kén- és nitrogén-vegyületek, porszennyeződés) és energiák (hő-, fény-, radioaktív-sugárzás) Légtérbe kerülése okozhatja. Az ipar, a közlekedés és a lakossági fűtéstechnika által kibocsátott szennyeződések erősíthetik a csapadékvizeket természetes körülmények között is gyakorta jellemző enyhén savas jellegét (Csapák, 2009). A szennyezőanyagok a Légtérben jelentkező áramlási folyamatok eredményeképpen nemcsak lokálisan (emisszió folytán), de nagy távolságokról szállítva (transznnisszió következtében) is okozhatják a csapadékminőség szennyezettségének változását (imisszióját). Az előzőkből következik, hogy a légköri szennyezettség időben és térben változó folyamat, és átlagos paraméter értékekkel nehezen jellemezhető, ezért a légtéri csapadékok is ehhez hasonló változásokat mutatnak (Batizné, Ferdinánd J. in Dulovicsné et Telekes, 2007).


Tovább olvasom a cikket >>>

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói