MASZESZ

Munkaszervezeteink

A MaSzeSz munkaszervezeteiben teret adunk tagszervezeteink szakembereinek az ágazati problémákat és kihívásokat jelentő téma-specifikus munkavégzésre.

A munkacsoportok, bizottságok szakértőinek kiválasztásakor az adott szakterületi ismeretek és aktív szerepvállalás kerül előtérbe, beosztástól, cégmérettől függetlenül.

Az egyes témák szakavatott képviselői olyan széles körben kerülnek meghívásra a limitált taglétszámmal működő munkaszervezetekbe, amely lehetővé teszi az egyes szakmai kérdések teljes ágazatot felölelő megvitatását, és így gyakorlatban is alkalmazható, valódi eredmények létrehozását.

 

Közgazdasági Munkacsoport

vezető: Czeglédi Ildikó

 

Csapadékvíz-gazdálkodási Munkacsoport

vezető: Dr. Buzás Kálmán

 

Oktatási Munkacsoport

vezető: Dr. Kárpáti Árpád

 

Víz-érték Kommunikációs Munkacsoport

vezető: Káli Andrea

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A SzeBeton Zrt. fő tevékenysége a csapadékvíz,- szennyvíz elvezetésben használatos vezetékrendszerek és különféle műtárgyak, valamint a szennyvíztisztításban, a környezetvédelem területén alkalmazott előre gyártott berendezések gyártása és forgalmazása. Rendszereit és termékkínálaát…