MASZESZ

  • 2017. június 01.

Életciklusköltség-számítás (LCC) szerepe és lehetősége a Víziközmű Szektorban Szakmai Nap

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) Életciklusköltség-számítás (LCC) szerepe és lehetőségei a víziközmű szektorban címmel szakmai napot szervez.

 

A rendezvény célja, hogy közös szakmai fórumon adjon lehetőséget a víziközmű beruházások előkészítésében, közbeszerzésében, megvalósításában és üzemeltetésében érintett műszaki, jogi és gazdasági szakértőknek, valamint a szektor szakigazgatási szakembereinek, döntéshozóinak a beruházások és kapcsolódó közbeszerzések aktuális helyzetének és jövőbeli kilátásainak megvitatására, a nézőpontok közelítésére, a problémák és lehetséges megoldásaik feltárására.


A fórum további célja, olyan hazai és nemzetközi példák, jó gyakorlatok bemutatása is, amelyek során az LCC alkalmazásával gazdaságilag előnyösebb, minőségi, költséghatékony beruházások valósultak meg, hozzájárulva ezzel mind az üzemeltetés pénzügyi életképességéhez, mind a szolgáltatás környezeti, társadalmi fenntarthatóságához.
A szakmai nap aktuális és szakszerű információkat nyújt mind a víziközművek tulajdonosi, üzemeltetői szereplőinek mind a tervezői, beruházói és szakigazgatási területen dolgozó szakemberek számára.

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség ezúton tisztelettel meghívja Önt az Életciklusköltség-számítás (LCC) szerepe és lehetőségei a víziközmű szektorban című szakmai napjára.
A részletes programmal hamarosan jelentkezünk, de addig is várjuk jelentkezéséüket, melyet a kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap 2017. május 29. határidőre való megküldésével tehet meg.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

  • A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzati tulajdonban álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, kizárólagos…